Регистър на училищата

Средно училище Васил Левски, Град Ябланица

авторитетно учебно заведение ябланица

авторитетно учебно заведение ябланица, висококачествено обучение ябланица, добра учебна база ябланица, добри учебни резултати ябланица, добро образование ябланица, елитно училище в ябланица, извор на знание ябланица, иновативно училище ябланица, качествено обучение ябланица, квалифицирани преподаватели ябланица, културно образователен център ябланица, образователен център ябланица, обучение и образование ябланица, огнище на национални традиции ябланица, отлични педагози ябланица, предпочитано средно училище ябланица, препоръчано средно училище ябланица, светилище на просветлението ябланица, средище на духовност ябланица, средно училище ябланица, су васил левски ябланица, су ябланица, съвременно и модерно училище ябланица, учебни занимания ябланица, учебни занятия ябланица, учебно заведение ябланица, училища в ябланица, училище васил левски ябланица, училище със стипендии ябланица

Средно училище Васил Левски
Информация

Средно училище Васил Левски

Средно училище Васил Левски, град Ябланица

 

Средно училище Васил Левски се намира в град Ябланица, Община Ловеч.


Води своето начало от далечната 1870 г., когато е въведена взаимоучителната метода на обучение, с обучаващи се 110 ученици.

 

През своята над 150-годишна история, се е превърнало в съвременно и модерно учебно заведение, развиващ се културно - образователен център в град Ябланица.


По време на освободителната война училището е било опожарено, но след освобождението е построена значителна за времето училищна сграда, завършена през 1879 г. Съгласно първата програма за уредбата на народните училища, започва обучение с І, ІІ и ІІІ отделение, а през 1880 г. се разкрива и ІV отделение.

 

През 1885 г. по време на Сръбско българската война МНП закрива училището, но само седем години по късно, през 1892 г. за втори път е открито частно училище до ІІ клас /VІ/ клас, което е откривано и закривано неколкократно.


Но през 1907 г. с разрешение на МНП в Ябланица е открито 3 годишно класно училище /прогимназия/, като през 1923 г. е построено ново училище - първоначално, а през 1926 г. е открито Земеделско училище.

 

През 1938 г.е открит гимназиален клон, а през 1944/1945 г. е построена нова гимназиална сграда и за партон на училището е избран Васил Левски.


През 2002 г. се въвежда обучение и до ХІІ клас, а през 2005 г. се осъществява прием в професионална паралелка Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

 

През 2008 г. сградата на училището е санирана и обновена, разполага с добра материална база, 21 учебни стаи, 3 компютърни кабинета, езиков кабинет, логопедичен кабинет, самостоятелен бюфет, фитнес зала и стол.


И днес учебното заведение носи името на велкият български революционер Васил Левски. Училището е с курс на обучение от първи до дванадесети клас. Учебните занятия се провеждат едносменно - една целодневна смяна, за всички ученици. Училището е с общинско финансиране. В СУ Васил Левски се обучават 460 ученици от І-ви до ХІІ-ти клас.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици.


Екипът от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, толерантност към различните ентоси и към хора със специфични образователни потребности.
Днес усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.


Средно училище Васил Левски се стреми към повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.


През 2012 г. е открит училищен музей, а през учебната 2012/2013 г. учебното заведение работи по 4 проекта.


През 2018 год. СУ Васил Левски чества 160 години светско образование, 110 години прогимназия и 80 години гимназия в град Ябланица.

 
Директор на учебното заведение е г-жа Цветелина Вълчева.

 

Контакти

Средно училище Васил Левски

Град Ябланица, Община Ябланица, ул. Св. Св. Кирил и Методий 21
Телефон: 069912225, 069912170
Интернет сайт: suyablanitsa.com

Галерия

Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски
Средно училище Васил Левски

Още Училища в Община Ябланица