Регистър на училищата

Средно училище Димитър Матевски, Град Пловдив

висококачествено обучение в пловдив

висококачествено обучение в пловдив, димитър матески училище с безспорен авторитет, отлична учебна подготовка пловдив, предпочитано средно училище в пловдив, предпочитано учебно заведение в пловдив, препоръчано средно училище в пловдив, препоръчано учебно заведение в пловдив, средно училище димитър матевски, су димитър матевски, су димитър матевски пловдив, училище димитър матевски пловдив, училище с безспорен авторитет пловдив, училище с добра подготовка пловдив, училище със запазени традиции пловдив

Средно училище Димитър Матевски
Информация

СУ ДИМИТЪР МАТЕВСКИ

 

Средно училище Димитър Матевски, Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Отваря врати през 1982 г., за да посрещне своите първи възпитаници. В дългогодишната си история, учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

Образованието, което получават учениците на СУ Димитър Матевски, Пловдив е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.

 

Колективът работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.

 

Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.

 

Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

 

СУ Димитър Матевски е базово училище на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. В него провеждат своята практика студенти от широк кръг специалности.

 

Материално - техническата база включва голям и модерен спортен комплекс. Има целогодишно действащ плувен басейн, фитнес зала, спортни съоръжения и пособия. Разполага с голяма и малка спортни зали и открити спортни площадки с осветление. Функционира и спортно стрелбище за пневматично оръжие. За обучението по хореография има специализирана хореографска зала.
На разположение на всички учители и ученици ежедневно е видеозала с голям набор от видеофилми и възможност за мултимедийни презентации и библиотека.
Освен специализираните компютърни зали има и кабинети по музика, физика, химия, биология и още 30 класни стаи и кабинети.
Училището разполага с лекарски и стоматологичен кабинет, книжарница, зали за индивидуално обучение по пиано и функциониращ ученически стол.

 

В СУ Димитър Матевски се обучават деца от І до ХІІ клас. Учебните занятия за всички ученици се провеждат на две смени.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Пловдив.

 

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

 

Репутацията на СУ димитър Матевски, Пловдив се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на учебното заведение е г-н Николай Георгиев.

 

 

Контакти

Средно училище Димитър Матевски

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ж.р. Тракия, бул. Съединение 26
Телефон: 032682289
Факс: 032682293
Интернет сайт: soumatevski.webnode.com

Галерия

Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски
Средно училище Димитър Матевски

Още Училища в Община Пловдив-град

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - реномираните и авторитетни учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигу

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Пловдив

ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив. Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49

Езиков център Тера

Езиков център Тера, Пловдив

Eзиковото обучение Няма значение каква е вашата възраст, пол или социален статус, защото в наше време познанието по чужди езици за всеки човек, е жизненоважна необходимост. Колкото повече ези

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Регистър на училищата

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов ООД, Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов, гр. Пловдив осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите