Регистър на училищата

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ, Град Пловдив

детска градина за деца с увреден слух

детска градина за деца с увреден слух, пловдив, специално училище за глухи ученици, су за дсу пловдив, училище за ученици с увреден слух, училище за ученици с увреден слух пловдив

Галерия

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
Информация

СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов,  Пловдив е основано на 15.02.1925 година когато е носело наименованието – Държавен институт за глухонеми.

 

 

Обучението на учениците е е безплатно, тяхната издръжка се поема от държавата.

 

 

През 1969 година започва строителството на новата сграда на училището. През 1973 година на 15.01. , учениците – 108 на брой, 15 учители, 12 възпитатели, 8 рехабилитатори, 2 логопеди, директор и зам. директор се преместват в новопостроената сграда.

 

 

Името на Патрона си - проф. Д-р Стоян Белинов, училището получава с преименуването си на 21.03.1986 година.

 

 


Новата материално-техническа база на СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов, Пловдив разполага с учебен корпус, който включва стаи, работилници, кабинети, физкултурен салон със спортни площадки, обжежитие, спални помещения, стаи за отдих и игри.

 

 

Училището разполага с изградена детска градина за глухи деца, а също и с център за рехабилитация на слуха и говора.

 

 

Към днешна дата в Специално училище за деца с увреден слух Професор д-р Стоян Белинов, Пловдив се обучават 154 деца.Учениците са от цялата страна, за тях се грижат учителите, възпитателите, рехабилитаторите и психолог. Всички специалисти, с изключение на психолога, от когото не се изискава такава квалификация, са сурдопедагози.

 

 

Специално изготвените учебни планове дават възможност на училището да бъде приравнено към масовите училища.

 

 

От 1975 година обучението на децата се увеличава на 12 години, което осигурява цензово основно образование.

 

 

През 1993-1994 учебна година училището придобива статут на средно професионално училище със Заповед № РД – 14 – 25/09.06.1993 година на Министъра на образованието.
Обучението включва единадесет години, в които децата придобиват основно образоваение, а след това имат възможност да продължат своето обучение и за четири години да получат диплома за завършено средно образование по една от следните специалности: „Оператор на шевното производство“, „Оператор в мебелното производство“ и „Кулинар“.

 

Днес обучението в СУУУС Проф. д-р Ст. Белинов е приравнено към това, на масовите училища - от подготвителен до 12. клас, като паралелките след завършено основно образование са професионални.


Училището поддържа успешни международни контакти със сродни учебнои заведения от Полша, Холандия, Русия, Швеция, Англия, Белгия и други.

 

 

От 1994-1995 учебна година до днес учениците от среден курс се обучават по модулите на програмата „Гражданско образование“, която е свързана с процеса на приобщаване на глухите деца към обществото и адаптирането им още от училищна възраст към житейските реалности.

 

 

Много учебни пособия, слухова апаратура, компютри, мебели, дрехи, храна и други, се опредоставят редовно, на учебното заведение, от дарители.

 

 


Училището е партньор по проект BG051PO00-4.1.07 “Включващо обучение“.

 

 

Контакти

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Прохлада 1
Телефон: 032624126, 032626371, 032266848
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД