Регистър на училищата

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ, Град Пловдив

детска градина за деца с увреден слух

детска градина за деца с увреден слух, пловдив, специално училище за глухи ученици, су за дсу пловдив, училище за ученици с увреден слух, училище за ученици с увреден слух пловдив

Галерия

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ
Информация

СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов,  Пловдив е основано на 15.02.1925 година когато е носело наименованието – Държавен институт за глухонеми.

 

 

Обучението на учениците е е безплатно, тяхната издръжка се поема от държавата.

 

 

През 1969 година започва строителството на новата сграда на училището. През 1973 година на 15.01. , учениците – 108 на брой, 15 учители, 12 възпитатели, 8 рехабилитатори, 2 логопеди, директор и зам. директор се преместват в новопостроената сграда.

 

 

Името на Патрона си - проф. Д-р Стоян Белинов, училището получава с преименуването си на 21.03.1986 година.

 

 


Новата материално-техническа база на СУУУС Проф. д-р Стоян Белинов, Пловдив разполага с учебен корпус, който включва стаи, работилници, кабинети, физкултурен салон със спортни площадки, обжежитие, спални помещения, стаи за отдих и игри.

 

 

Училището разполага с изградена детска градина за глухи деца, а също и с център за рехабилитация на слуха и говора.

 

 

Към днешна дата в Специално училище за деца с увреден слух Професор д-р Стоян Белинов, Пловдив се обучават 154 деца.Учениците са от цялата страна, за тях се грижат учителите, възпитателите, рехабилитаторите и психолог. Всички специалисти, с изключение на психолога, от когото не се изискава такава квалификация, са сурдопедагози.

 

 

Специално изготвените учебни планове дават възможност на училището да бъде приравнено към масовите училища.

 

 

От 1975 година обучението на децата се увеличава на 12 години, което осигурява цензово основно образование.

 

 

През 1993-1994 учебна година училището придобива статут на средно професионално училище със Заповед № РД – 14 – 25/09.06.1993 година на Министъра на образованието.
Обучението включва единадесет години, в които децата придобиват основно образоваение, а след това имат възможност да продължат своето обучение и за четири години да получат диплома за завършено средно образование по една от следните специалности: „Оператор на шевното производство“, „Оператор в мебелното производство“ и „Кулинар“.

 

Днес обучението в СУУУС Проф. д-р Ст. Белинов е приравнено към това, на масовите училища - от подготвителен до 12. клас, като паралелките след завършено основно образование са професионални.


Училището поддържа успешни международни контакти със сродни учебнои заведения от Полша, Холандия, Русия, Швеция, Англия, Белгия и други.

 

 

От 1994-1995 учебна година до днес учениците от среден курс се обучават по модулите на програмата „Гражданско образование“, която е свързана с процеса на приобщаване на глухите деца към обществото и адаптирането им още от училищна възраст към житейските реалности.

 

 

Много учебни пособия, слухова апаратура, компютри, мебели, дрехи, храна и други, се опредоставят редовно, на учебното заведение, от дарители.

 

 


Училището е партньор по проект BG051PO00-4.1.07 “Включващо обучение“.

 

 

Контакти

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, няма посочен адрес
Телефон: 032624126, 032626371, 032266848
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Основно училище Алеко Константинов

Основно училище Алеко Константинов, Пловдив

Основно училище Алеко Константинов, Пловдив е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото,

Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии Гоце Делчев

Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии Гоце Делчев, Пловдив

Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии Гоце Делчев, Пловдив е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в град Пловдив. Отварило варти през 1968

Средно училище Найден Геров

Средно училище Найден Геров, Пловдив

Средно училище Найден Геров, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократ

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив отваря врати, за да посрещне своите първи възпитаници през 1971 г. с прием от два випуска с профили Математика и Изчислителна математика. С откиване н

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия Арх. Камен Петков

Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия Арх. Камен Петков, Пловдив

Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия Арх. Камен Петков, Пловдив е учебно заведение с дългогодишна история и традиции, което през годините претърпява редица промени, за да д