Регистър на училищата

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ, Град Варна - Прием

варна

варна, заведение за деца с нарушено зрение варна, заведение за обучение на деца със соп варна, обучени на деца с нарушено зрение, обучение на деца със соп във варна, специализирано учебно заведние иван шишманов варна, специализирано училище за деца във варна, специална образователна подкрепа варна, специално училще проф др иван шишманов варна, су др иван шишманов варна, су за деца с нарушено зрение варна, су иван шишманов варна, суунз във варна, суунз иван шишманов варна, суунз кв аспарухово, суунз проф др иван шишманов варна, училище др иван шишманов, училище за деца с нарушено зрение, училище за деца с нарушено зрение варна

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
Прием

 

В СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ, Варна се обучават деца от 6 до 20-годишна възраст от цялата страна. Приема ученици от подготвителен до ХІІ клас. Училището приема и деца, които-наред с нарушеното зрение - имат и допълнителни увреждания / умствена изостаналост, слухови, физически, различни синдроми, аутизъм, емоционални и поведенчески проблеми и други подобни /.

 

Приемът в СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ, Варна се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба № 1 / 23.01.2009 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

 

Документите на учениците се подават в Регионалните инспекторати по образованието по местоживеене, до председателя на Екипа за комплексно педагогическо оценяване за извършване на първична оценка на общото развитие на деца/ученици със специални образователни потребности.

 

Представят се следните документи:

 

  • Молба от родител/настойник, попечител или от директор на специализирана институция за деца.

 

  • Протокол от специализирана офталмологична Лекарска консултативна комисия, ТЕЛК или РЕЛК.

 

  • Протокол от Лекарска консултативна комисия, ТЕЛК или РЕЛК за допълнителни заболявания /умствена изостаналост, двигателни, сензорни и други увреждания/.

 

  • Копие от удостоверението за раждане на детето.

 

  • Лична амбулаторна карта,съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и др., които удостоверяват заболяването / увреждането.

 

  • Медицински документ, издаден от съответния лекар-специалист, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания в зависимост от увреждането/нарушението.

 

  • Изследване на психичните процеси и на личността на детето, проведено от психолог до един месец преди представянето на документите пред комисията.

 

  • Други материали – /контролни работи, тетрадки, рисунки/ на детето.

 

  • Документ за настойничество издаден от кмета на общината или определено от него длъжностно лице – ако детето/ученика не е представен от родител.

 

Първичната оценка се извършва задължително в присъствието на родител/настойник, попечител или директор на специализирана институция за деца.

 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване обследва децата/учениците по предварително обявен график и ги насочва за обучение в специалното училище или за интегрирано обучение.

 

Контакти

Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение Проф. Д-р Иван Шишманов

Град Варна, Община Варна, кв. Аспарухово, м-ст Вилите
Телефон: 052370416, 052370414, 052370415
Факс: 052370416
Интернет сайт: www.varnaschoolfortheblind.org

Галерия

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ
СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ИВАН ШИШМАНОВ

Още Училища в Град Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр

Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя къ