Регистър на училищата

Средно училище Иван Вазов, Град Поморие

водещо учебно заведение поморие

водещо учебно заведение поморие, добро образование поморие, иван вазов поморие, кандидатстване след 7 клас в поморие, качествено обучение поморие, квалифицирани преподаватели поморие, паралелка с изучаване на предприемачество поморие, паралелка с изучаване на чужди езици поморие, предпочитано учебно заведение поморие, препоръчано учебно заведение поморие, средно учебно заведение поморие, средно училище иван вазов, средно училище иван вазов поморие, су иван вазов поморие, су поморие, учебно заведение поморие, училище поморие, училище с добра материална база поморие, училище с добри преподаватели поморие, училище с паралелка предприемачество поморие, училище с паралелка чужди езици поморие

Средно училище Иван Вазов
Информация

Средно училище Иван Вазов

Средно училище Иван Вазов, Поморие
 

Средно училище Иван Вазов, Поморие е учебно заведение с богата история, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Образованието в Анхиало - днешното Поморие е с дълбоки корени, защото градът през античността и средновековието е център на митрополия и резиденция на византийски аристократи, а през турското робство с привилегии при производството на сол. Преди Освобождението в града съществуват гръцко и турско училище.

 

Първото българско училище отваря врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници през 1879 г., а първата училищна сграда е открита през 1882 година.

 

През 1906 година поради стълкновения свързани с антигръцкото движение, градът е опожарен и изгарят всички анхиалски училища. През същата година, настоятелството наема помещения и учебните занятия са възстановени, отворена е и забавачка. Остава съществуващо само българското училище.

 

Новата училищна сграда е открита през 1912 г., но в трудните военни години училището е затворено. Непълна смесена гимназия има от 1918 година, която през 1935 год. е закрита поради трудни военни години. Непълната (десетокласна) гимназия отново отваря врати на 22 ноември 1944 година.

 

След втората световна война през 1948 г. е изградено народно основно училище Иван Вазов, в което сега се обучават възпитаниците в началeн етап.

 

През 1959 годна училището се преобразува в средно политехническо училище, а през 1961 година е открита вечерната гимназия.

 

През 1981 година НОУ Иван Вазов и гимназията са слети в ЕСПУ, като през 1991 година е възстановено старото име на училището.

 

През 1997 година е въведено обучение по религии, а профилирано компютърно обучение има от 2001 година.

 

През 2007 година по повод годишнина от основаването е осветен барелеф на патрона - Иван Вазов.

 

Безспорният авторитет на СУ Иван Вазов, Поморие се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво.

 

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. Учили са много известни учени, интелектуалци, лекари, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света.

 

Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 


Директор на учебното заведение е г-жа Гергана Гошева.

 


Да си завършил СУ Иван Вазов, Поморие и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

 

Контакти

Средно Общообразователно Училище Иван Вазов

Град Поморие, Община Поморие, ул. Солна 19
Телефон: 059623117, 059623116
GSM: 0898316178
Факс: 059623116
Интернет сайт: souivanvazov-pomorie.com

Галерия

Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов

Още Училища в Град Поморие

Още Училища в Община Поморие

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Бата

ОУ ХРИСТО БОТЕВ е учебно заведение в село Бата, община Поморие, Област Бургас. Носи името на великия български поет и революционер Христо Ботев. Училището е с курс на обучени