Регистър на училищата

Средно училище Иван Вазов, Град Поморие - Мисия и Визия

водещо учебно заведение поморие

водещо учебно заведение поморие, добро образование поморие, иван вазов поморие, извор на мъдрост и знание поморие, качествено обучение поморие, квалифицирани преподаватели поморие, отлични педагози поморие, предпочитано учебно заведение поморие, препоръчано учебно заведение поморие, средно учебно заведение поморие, средно училище иван вазов, средно училище иван вазов поморие, су иван вазов поморие, су поморие, съвременно училище поморие, учебно заведение поморие, училище поморие, училище с богата история поморие, училище с добра материална база поморие, училище с добри преподаватели поморие, училище с дългогодишни традиции поморие

Галерия

Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов
Средно училище Иван Вазов

Средно училище Иван Вазов
Мисия и Визия

МИСИЯ

 


Високо равнище на подготовка


Качествена учебно-възпитателна дейност


Равен достъп до образование


Научно и информационно осигуряване


Свободна изява на личността на ученика

 

 


ВИЗИЯ

 

 

Училище със собствен облик


Силен преподавателски екип


Работа по проекти


Обновени учебни стаи


Компютърен кабинет

 

Контакти

Средно училище Иван Вазов

Град Поморие, Община Поморие, ул. Солна 19
Телефон: 059623117, 059623116
GSM: 0898316178
Факс: 059623116
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Поморие

Още Училища в Община Поморие