Регистър на училищата

Средно училище Любен Каравелов, Град Добрич

авторитетна учебна институция добрич

авторитетна учебна институция добрич, добрич, извор на знание добрич, средно училище добрич, су добрич, су любен каравелов, су любен каравелов добрич, училище добрич, училище любен каравелов добрич, училище с традиции добрич

Средно училище Любен Каравелов
Информация

СУ Любен Каравелов

Средно училище Любен Каравелов, гр. Добрич

 

Средно училище Любен Каравелов, гр. Добрич осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

През годините до днес училището трупа авторитет и признание. Гордее с високите си постижения като учебна институция. С всеотдайност и упоритост гради своя авторитет и върви напред, утвърждавайки се като сериозен методически център с една обща цел да предостави на възпитаниците си добро образование. Предлага и осигурява отлични условия за работа на учители и ученици.

 

Учителският колектив се стреми да създаде позитивна учебна среда, където учениците да изявят възможностите си, да ги мотивират за активно и отговорно участие в учебния процес.

 

През годините се полагат грижи за обновяване и създаване на комфортна учебна среда с приложение на всички технологични нововъведения.


СУ Любен Каравелов разполага с богата материална база - 20 класни стаи, STEM център, 2 игротеки, 3 компютърни зали, 2 зали за спорт, игрища, ресурсен и логопедичен кабинет, актова зала, богата библиотека, места за хранене и отдих, медицински кабинет, красиво озеленен двор.


Учебното заведение се стреми да предложи висококачествено обучение, да даде на своите възпитаници добро образование и отлична подготовка, за да станат знаещи и можещи личности.


Образователната политика в училището е съобразена със спецификата на учебното заведение: Образователно-възпитателен процес в начален, прогимназиален и гимназиален етап - профилирано обучение по Английски език, Информационни технологии, Предприемачество и бизнес. Въведен е план-прием след 7 клас - Предприемачество и бизнес с интензивно изучаване на английски.


Обучението и образованието, което получават възпитаниците на СУ Лючен Каравелов са на високо ниво. Те израстват като балансирани и цялостни личности, не само учейки, но и участвайки в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Но най - важното за едно училище е да дарява знания, да възпитава младите хора да се чувстват като част от една вековна традиция и да запазят увереността дълбоко в сърцето си, че там в детството училището е оставило нещо добро и полезно, за което всеки си спомня винаги, когато се връща към корените си, независимо в коя точка на света се намира.

 

Директор на СУ Любен Каравелов, град Добрич е г-жа Светла Иванова.

 

Контакти

Средно училище Любен Каравелов

Град Добрич, Община Добрич-град, ж.к. Балик 5, ул. Теменуга № 56
Телефон: 058660006, 058660010
Интернет сайт: karavelov.com

Галерия

Още Училища в Град Добрич

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Добрич

СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“- ГРАД ДОБРИЧ е училище с 25-годишна история. В него се обучават ученици от 6 до 18-годишна възраст, разпределени в една предучилищна група и паралелки от I до ХII кла