Регистър на училищата

Средно училище Найден Геров, Град Пловдив

авторитетно учебно заведение пловдив

авторитетно учебно заведение пловдив, добри педагози пловдив, добро образование пловдив, добро учебно заведение пловдив, екип от квалифицирани педагози пловдив, извор на знание пловдив, качествено обучение пловдив, отлични преподаватели пловдив, предпочитано учебно заведение пловдив, средищно учебно заведение район източен, средно училище източен пловдив, средно училище найден геров, средно училище найден геров пловдив, су найден геров, су найден геров източен пловдив, су найден геров пловдив, су найден геров район източен, съвременно училище пловдив, учебно заведение град пловдив, училище район източен пловди, училище с богата история пловдив, училище с добра материална база пловдив, училище с дългогодишна история пловдив, училище с традиции пловдив

Галерия

Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров
Средно училище Найден Геров

Средно училище Найден Геров
Информация

Средно училище Найден Геров

Средно училище Найден Геров, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

 

Отваря врати през далечната 1907 год., за да посрещне своите първи възпитаници. Уилището е едно от първите в града и повече от 80 год. с гордост носи името на своя партон - бележитият български общественик, патриот, учител, поет и учен Найден Геров.


През годините училището оцелява, преминавайки през многобройни перипетии - войни, епидемии, наводнения и разрушителни земетресения.


Сегашната сграда на училището е построена отново през 1961 год. с доброволен труд и помощ на хора от квартал Източен в Пловдив.


През 1982 год. в учебното заведение са обособени профилирани паралелки по шивачество, дървообработване и стругарство, а от 1989 год. ПТУ Найден Геров вече е Средно общообразователно училище, което три години по-късно изпраща своите първи зрелостници, получили дипломи за средно образование.


През учебната 2001/2002 год. училището е обединено с НУ Добри Чинтулов и в него се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас.

 

За тези немалко години до днес СУ Найден Геров значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции, превърнало се в съвременно, модерно учебно заведение, разполагащо с компютърни кабинети, библиотека и видеотека със съвременна техника и книжен фонд, външна спортна площадка с изкуствена тревна настилка и фитнес зала.

 

Затова с основание и право можем да се каже, че СУ Найден Геров се е превърнало в най-големия културен и образователен център в район Източен, поело изцяло отговорността за духовното израстване на своите възпитаници.

 

Образованието, което получават учениците на учебното заведение е в унисон с променящия се съвременен свят. У децата се възпитава поведение на уважение към другия, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси.


Учителският колектив работи за утвърждаването на учебното заведение като образователна институция, способна да формира у възпитаниците си национални и общочовешки добродетели.


Усилия са насочени и към усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия състав и обособяването му като екип, състоящ се от високовалифицирани и отговорни специалисти.


Учебното заведение има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.


Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.


Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.


Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в столицата.


Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.


Репутацията на СУ Найден Геров се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.


Директор на учебното заведение е г-жа Диана Газавоза.

Контакти

Средно училище Найден Геров

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Кемера 27
Телефон: 032632016
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД