Регистър на училищата

СУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, Град Царево

СУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
Информация

СУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Според непотвърдени данни, начално училище в Царево има от 1918 г.С Указ № 201 от 24 август 1945 г. (ДВ бр. 214/1945) в Царево, считано от 15.09.1945 г., е открита непълна смесена гимназия.


Първият директор е Цветко Тодоров Радичев с висше педагогическо образование. Назначени са първите гимназиални учители - Стефан Стефанов, Елена Азакчиева, Грозьо Тасев, Мария Абаджиева и Димитър Томов. Редовните занятия започват на 29.10.1945 г. Поради недостатъчния сграден фонд учебните занятия са се водели на две смени. По този повод Градския общински съвет взема решение за спешно построяване на втори етаж на съществуващото основно училище. Въпреки оскъдицата, кметът Райко Дангинов – големият радетел на гимназията в града, се заема с нелеката задача да осигури строителни материали за завършване на сградата.


Строежът на втория етаж започва на 20.10.1946 г. и завършва на 02.12.1947 г. През 1951 г. е изготвено искане за откриване на пълно средно училище с 11 клас. Молбата е уважена за учебната 1951/52 г. Непълната гимназия става пълна под наименованието – Средно смесено училище. Директор е Любен Томов Василев. Учениците са 580 в 19 паралелки, 9 в горен курс, 6 – среден, 4 – начален. За първи път се раздават дипломи за средно образование на 18 души, като 10 от тях се дипломират на първа юнска сесия, а 8 – на септемврийската. Най-високата диплома е с успех Отличен (5.52), а най-ниската Среден (3.26). През следващите години се създават физкултурен салон, кабинет по биология, пионерски клуб и общежитие. Поставено е началото на географска площадка и ученически стол. През 1959/60 г. започва производствено обучение по шев и кройка, зеленчукопроизводство и стругарство. Училището има трактор, 25 дка земя, зоокът със зайци и гълъби, аквариум, построен е парник. Създадена е библиотека с 3000 тома, а учителят Никола Селиванов дарява 12 портрета, рисувани от него. Продължава изграждането на нови кабинети по химия, физика, работилница по дървообработване и машинознание, кабинетипо музика, изобразително изкуство и информатика.


В училището са учили над 4800 ученици, като около 2000 са продължили образованието си в други училища, предимно техникуми и езикови гимназии в Бургас. Останалите са избрали гимназията в Царево и до този момент, за 60 години, дипломи за средно образование са получили 2567 ученици. През учебната 2004-2005 г. 25 от дипломиралите се зрелостници получават и специалността „Организатор на среден и дребен бизнес”.

 

 

През учебната 2010/2011 година бе осъществен прием на:

 

27 ученици завършили 7 клас, в паралелка с профил - Технологичен/Информационни технологии и английски език;

 

26 ученици завършили 8 клас, в паралелка с профил - Технологичен/Туризъм;

 

Сформира се и една непрофилирана паралелка от 26 ученици.

 

Контакти

+

Град Царево, Община Царево, ул. Хан Аспарух №38
Телефон: 0887798503
Факс: 059052018
Интернет сайт: www.soucarevo.com

Галерия

СУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ
СУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Още Училища в Община Царево