Регистър на училищата

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Град Куклен

висококачествено обучение куклен

висококачествено обучение куклен, добро образование куклен, куклен, отлична учебна подготовка куклен, педагози с богат опит куклен, средно училище куклен, су куклен, су отец паисий, су отец паисий куклен, учебни занимания куклен, учебно заведение куклен, училище отец паисий куклен

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
Информация

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ е учебно заведение в град Куклен.

 

Носи името на великия български народен будител и духовник, автор на История славянобългарска Паисий Хилендарски, наричан още Отец Паисий.

 

През дългогодишната си история учебното заведение значително е променило своя облик, но е запазило добрите традиции. Приемственост има и в работата на учителския колектив, който се стреми да съчетава опита на предишните преподаватели с новостите в образователната сфера.

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Куклен има за цел да подготви своите възпитаници така, че те успешно да се реализират творчески и професионално.

 

Материално - техническата база е съвременна, с напълно оборудвани кабинет по различните предмети, непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро и качествено обучение на учениците.

 

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Куклен се обучават деца от първи до седми клас. Учебните занятия за всички ученици се провеждат в една смяна.

 

Учебната дейност протича съгласно утвърдените от Министерството на образованието, младежта и науката планове и програми.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни и учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

Учебното заведение се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към възпитаниците си, обграждайки ги с внимание, давайки им знания.

 

Училището издава собствен вестник „Раздумниче”, чрез който се популяризират училищните събития.

 

Безспорният авторитет на учебното заведение, се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати. През годините то се е утвърдило като водещо учебно заведение в град Куклен.

 

Екип от отлични педагози полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура.

 

Репутацията на СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, се гради върху солидните традиции на учебното заведение, както и славата на завършили образованието си в него.

 

Директор на учебното заведение е г-н Вълчо Георгиев.

 

 

 

Контакти

Средно Общообразователно Училище Отец Паисий

Град Куклен, Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 52
Телефон: 031152560, 031152460
Интернет сайт: otecpaisii-kuklen.eu

Галерия

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

Още Училища в Община Куклен

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Куклен

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ е учебно заведение в град Куклен. Носи името на великия български народен будител и духовник, автор на История славянобългарска Паисий Хилендарски,