Регистър на училищата

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Град Пловдив - Прием

sou yavorov

sou yavorov, елитни гимназии пловдив, елитни су в пловдив, клуб яворови почитатели пловдив, пловдив, прием училища пловдив, соу пейо крачолов яворов пловдив, соу пловдив, средни училища в пловдив, су пейо крачолов яворов пловдив, училища пловдив, училище информационни технологии, училище с модерни кабинети

Галерия

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Прием

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


за учебната 2016/2017 година


I. Профил Хуманитарен


ВАРИАНТ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Балообразуване:


1.Утроена оценка от теста по БЕЛ;


2.Оценка от теста по математика;


3.Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен VII клас;


4.Оценка по история от удостоверението за завършен VII клас.


Профилиращи предмети:


БЕЛ, Английски език, История и цивилизация, Информационни технологии.


Паралелката е с утвърдени традиции, разпознаваема сред родителската общност, предпочитана от учениците, и ежегодно се окомплектова поради достатъчния брой желаещи да постъпят в нея.


II. Профил Технологичен


ВАРИАНТ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Балообразуване:


1.Утроената оценка от теста по математика;


2.Оценката от теста по БЕЛ;


3.Оценка по математика от удостоверението за завършен VII клас;


4.Оценка по информационни технологии от удостоверението за завършен VII клас.


Профилиращи предмети:


Информационни технологии, Английски език, Математика.


Паралелката се обявява, за да удовлетвори устойчивия интерес на учениците към разширяване и задълбочаване на компютърни умения, от една страна, и осъзнатата необходимост от познания по английски език. Откликваме на убедеността на ученици и родители, че квалификацията по тези два учебни предмета вече се изисква по презумпция като базисна компетентност във всички сфери на професионална реализация.

Контакти

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. България 136
Телефон: 032331970
GSM: 0884399180, 0887068085
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД