Регистър на училищата

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Град Пловдив - Прием

sou yavorov

sou yavorov, елитни гимназии пловдив, елитни су в пловдив, клуб яворови почитатели пловдив, пловдив, прием училища пловдив, соу пейо крачолов яворов пловдив, соу пловдив, средни училища в пловдив, су пейо крачолов яворов пловдив, училища пловдив, училище информационни технологии, училище с модерни кабинети

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Прием

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС


за учебната 2016/2017 година


I. Профил Хуманитарен


ВАРИАНТ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Балообразуване:


1.Утроена оценка от теста по БЕЛ;


2.Оценка от теста по математика;


3.Оценка по БЕЛ от удостоверението за завършен VII клас;


4.Оценка по история от удостоверението за завършен VII клас.


Профилиращи предмети:


БЕЛ, Английски език, История и цивилизация, Информационни технологии.


Паралелката е с утвърдени традиции, разпознаваема сред родителската общност, предпочитана от учениците, и ежегодно се окомплектова поради достатъчния брой желаещи да постъпят в нея.


II. Профил Технологичен


ВАРИАНТ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


Балообразуване:


1.Утроената оценка от теста по математика;


2.Оценката от теста по БЕЛ;


3.Оценка по математика от удостоверението за завършен VII клас;


4.Оценка по информационни технологии от удостоверението за завършен VII клас.


Профилиращи предмети:


Информационни технологии, Английски език, Математика.


Паралелката се обявява, за да удовлетвори устойчивия интерес на учениците към разширяване и задълбочаване на компютърни умения, от една страна, и осъзнатата необходимост от познания по английски език. Откликваме на убедеността на ученици и родители, че квалификацията по тези два учебни предмета вече се изисква по презумпция като базисна компетентност във всички сфери на професионална реализация.

Контакти

Средно общообразователно училище Пейо Крачолов Яворов

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. България 136
Телефон: 032331970
GSM: 0884399180, 0887068085
Интернет сайт: www.javorov.com

Галерия

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Още Училища в Община Пловдив-град

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов, Пловдив е едно от най - реномираните и авторитетни учебни заведения в страната, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Осигу

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Пловдив

ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив. Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49

Езиков център Тера

Езиков център Тера, Пловдив

Eзиковото обучение Няма значение каква е вашата възраст, пол или социален статус, защото в наше време познанието по чужди езици за всеки човек, е жизненоважна необходимост. Колкото повече ези

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, Пловдив

Средно училище Свети Константин - Кирил Философ, град Пловдив е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европ

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Пловдив

Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е Вашия избор за успех! Имаш креативни идеи, но не знаеш как да ги осъществиш... Искаш да си следващият голям създател на нова социална

Регистър на училищата

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов ООД, Пловдив

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки Академик Благовест Сендов, гр. Пловдив осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите