Регистър на училищата

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Град Чирпан

авторитетна учебна институция чирпан

авторитетна учебна институция чирпан, висококачествено обучение чирпан, волейбол в училище чирпан, добра учебна база чирпан, добро образование чирпан, извор на знание и мъдрост чирпан, качествено образование чирпан, квалифицирани педагози чирпан, мажоретни състави чирпан, отлична учебна подготовка чирпан, педагози с богат опит чирпан, пейо яворов чирпан, предпочитано учебно заведение чирпан, предпочитано училище чирпан, препоръчано учебно заведение чирпан, препоръчано училище чирпан, светилище на просвещението чирпан, средно учебно заведение пейо яворов чирпан, средно училище пейо крачолов яворов, средно училище пейо яворов, средно училище пейо яворов чирпан, су пейо крачолов яворов чирпан, су пейо яворов чирпан, учебно заведение с богата история чирпан, училище с добра подготовка чирпан, футбол в училище чирпан, художествено слово в училище чирпан, шахмат в училище чирпан

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Информация

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Чирпан е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Учебното дело в града води своето начало в древността. По предания е известно, че още през 1720 година, мнозина чирпански граждани владеят славянобългарско писмо и си служат с него да преписват богослужебни книги. 

 

Преди двеста години заможно многобройно семейство подарява на един от пристигналите в града духовници място, където е построен първият метох и около 1815 година даскал Толо създава първото мъжко килийно училище. В своята работилница обучавал децата на печатни и нови ръкописни книги.

 

Поради големия брой желаещи да се ограмотяват и да учат, през 1849 година е построено училище към църквата Света Богородица. СОУ П. К. Яворов е първоприемник на първото класно (Горномахленско училище) в града.

 

През 1893 година училището е преместено в нова учебна сграда, а през 1901 година са слети мъжкото и девическото училище.

 

От учебната 1908-1909 година е преименувано  в Смесена непълна гимназия, а от 1918 година получава названието Пълно средно учебно заведение, доказало се като елитно училище.

 

През 1950 година е въведена система за единно обучение от първо до единадесети клас.

 

През 1964 година учебните занятия започват в новопостроената учебна сграда, която е официално открита на 21 ноември 1965 година.

 

През 1982 година училището е преименувано в ЕСПУ, а от 1990 година става СОУ и се слива с НУ Алеко Константинов.

 

През 1990/1991 година за пръв път е въведено профилирано обучение по математика и български език и литература, с прием след завършено основно образование със срок на обучение 4 години.

 

През учебната 1993/1994 година за първи път в училището се осъществява прием в профил Изобразително изкуство, обучение в предпрофесионална подготовка по фирмена администрация с прием след завършено основно образование и прием в профил Български език и литература с интензивно изучаване на английски език, с прием след завършен седми клас.

 

От 1999 година е сформирана паралелка с профил Музика.

 

През 2005 година НУ Алеко Константинов е слято със СОУ П. К. Яворов, с което обучението се осъществява от първи до дванадесети клас.

 

През своята дългогодишна история, СУ Пейо Яворов се е превърнало в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в град Чирпан. Носи името на великия български поет Пейо Яворов.

 

Учебното заведение е с общинско финансиране. Разполага с добра материално-техническата база, включваща специализирани кабинети по различните учебни предмети.

 

Днес усилията за развитие на учебното заведение са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес.

 

СУ П. К. Яворов е учебно заведение с проверено и доказано качество на образованието и конкурентноспособност на своите възпитаници.

 

Учениците получават профилираната подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност в съответната научна област. Получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване в ІV и VІІ клас, ДЗИ в ХІІ клас и на кандидатстудентските изпити.

 

СУ Пейо Яворов се слави с големия професионализъм на преподавателите и тяхната всеотдайност към своите ученици.

 

Педагозите се стремят да предоставят възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

 

Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.

 

Учениците имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка, която включва изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група Тинейджъри, Тим Тийн Театър, художествено слово, мажоретен състав, Балет Диви, волейбол, футбол и шахмат.

 

През всичките тези, немалко години учебното заведение е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

 

Директор на СУ Пейо Яворов е г-н Трифон Йорданов.

 

Контакти

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Град Чирпан, Община Чирпан, ул. П. К. Яворов 6
Телефон: 041694496
GSM: 0878629452, 0879160156, 0879930035
Факс: 041694496
Интернет сайт: iavorov.com/bg

Галерия

Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов
Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Още Училища в Град Чирпан

ПГСС

ПГСС, Чирпан

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, гр.Чирпан предлага на своите ученици прием в следните специалности:Селски туризъм с професия Организатор на туристическа агентска дейност;Растителна за

Още Училища в Община Чирпан

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Чирпан

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Чирпан е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Учебното дело в гра

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Свобода

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, село Свобода е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърден

ПГСС

ПГСС, Чирпан

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, гр.Чирпан предлага на своите ученици прием в следните специалности:Селски туризъм с професия Организатор на туристическа агентска дейност;Растителна за