Регистър на училищата

Средно училище Св. Климент Охридски, Село Камен

авторитетно учебното заведение камен

авторитетно учебното заведение камен, висококвалифицирани педагози село камен, извор на знание камен, качествено и съвременно обучение камен, качествено образование камен, огнище на национални традиции камен, педагози с богат опит камен, предпочитано средно училище камен, предпочитано учебно заведение камен, село камен, средно училище в село камен, средно училище камен, средно училище климент охридски камен, су камен, су св климент охридски камен, съвременно учебно заведение камен, учебно заведение с богата история камен, учебно заведение село камен, училище камен, училище климент охридски камен, училище с добра материална база камен, училище с добра подготовка камен, училище със запазени традиции камен

Средно училище Св. Климент Охридски
Информация

Средно училище Св. Климент Охридски

Средно училище Св. Климент Охридски e учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение.

 

Основите на училищното обучение в село Камен са поставени през далечната 1850 година, когато е създадено обществено килийно училище по взаимната методика.

 

В периода 1934-1941 г. образователната дейност в селото се поддържа от учители от прогимназия Климент Охридски, Практическо земеделско училище, началото училище Св. Георги и второто начално училище Кирил и Методий.

 

През 1941 г. Практическото земеделско училище е преобразувано в Народна смесена гимназия Хр. Ботев, която през 1961 г. вече е селскостопански техникум М. Ангелов.

 

През същата година началното училище и прогимназията се слети в Народно основно училище Климент Охридски до 1978 г., когато е преименувано на Основно училище Св. Климент Охридски.

 

От 1964 г. учебните занятия за възпитаниците на Селскостопанския техникум стартират в новопостроената сграда намираща се между селата Камен и Нова Върбовка. Учебното заведение е трансформирано в Средно професионално училище по селско стопанство М. Ангелов.

 

На 1.09.2012 г. Основно училище Св. Климент Охридски и Професионална гимназия по селско стопанство Марко Ангелов, са преобразувани в Средно училище Св. Климент Охридски - наследник на културните и образователните традиции на двете учебни заведения.

 

169-годишната история заслужено формира визията му на едно от добрите училища в община Стражица, акцентиращо върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентностите.

 

Безспорният авторитет на СУ Св. Климент Охридски, село Камен се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите резултати.

 

В учебното заведение се извършва прием на ученици от I до XII клас. Предлага отлична професионална подготовка, в различни направления като растениевъдство и животновъдство.

 

Методиката на обучение, която се прилага в учебното заведение, е съвременна и приспособена към традиционните методи и способи на обучение. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

 

У учениците се възпитава любов към четенето и езиците, възможност за усвояване на граматичните правилата в езика, възможности за писмени и устни изяви.

 

Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.

 

Учениците постигат успехи в урочната, извънкласната и извънучилищната дейност.

 

През всичките тези години през училището преминават випуск след випуск поколение след поколение. Възпитаниците, завършили учебното заведение, днес са достойно реализирали се личнисти в обществото.

 

Директор на учебното заведение е г-жа Татяна Василевна Капра.

 

Да си завършил СУ Св. Климент Охридски, Камено и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Контакти

Професионална гимназия по селско стопанство Марко Ангелов

Село Камен, Община Стражица, ул. Никола Й. Вапцаров 2
Телефон: 061632201, 061632412
Факс: 061632201

Галерия

Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски
Средно училище Св. Климент Охридски

Още Училища в Община Стражица

Средно училище Ангел Каралийчев

Средно училище Ангел Каралийчев, Стражица

Средно училище Ангел Каралийчев, град Стражица осигурява на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.