Регистър на училищата

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Град Криводол

авторитетно учебно заведение криводол

авторитетно учебно заведение криводол, висококачествено обучение криводол, добра учебна база криводол, добро образование криводол, добро учебно заведение криводол, извор на знание криводол, качествено обучение криводол, огнище на национални традиции криводол, отлична учебна подготовка криводол, отлични преподаватели криводол, педагози с богат опит криводол, предпочитано учебно заведение криводол, предпочитано училище криводол, препоръчано училище криводол, професионално обучение криводол, св св кирил и методий криводол, светилище на просветлeнието криводол, средище на духовност криводол, средно училище криводол, средно училище св св кирил и методий, толерантно общуване криводол, учебни занимания криводол, учебни занятия криводол, учебно заведение криводол, училище криводол, училище св св кирил и методий криводол

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Информация

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий - Криводол е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

 

Основите на училищното обучение са поставени в далечното минало с изучаване на четмо и писмо от децата. Води своето начало от далечната 1835 г. и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява.

 

През 1940 год. в Криводол е открито Допълнително земеделско училище е двугодишен срок на обучение, с изучаване на бубарство и пчеларство, винарство и лозарство, готварство, ръкоделие, шев и кройка.

 

През 1945 год. е открита непълна смесена гимназия, която през учебната 1952 - 1953 г. вече е със статут на пълна гимназия с шест паралелки.

 

От 1960 год. гимназията става полутехническа с прием на ученици от 8-ми до 11-ти клас.

 

През 1973 год. тържествено е открита новата училищна срада. През същата година се извърша обединението на Гимназията и ОУ Димитър Благоев, вече със статут на ЕСПУ, приемайки името Кирил и Методий. Обучението е тристепенно - начален, среден и горен курс.

 

През 1990 год. учебното заведение е трансформирано в СОУ Кирил и Методий с паралелки от 1-ви до 11-ти клас и три предучилищни групи.

 

От 2006 год. с решение на Общински съвет - Криводол, учебното заведение е утвърдено за средищно училище.

 

През учебната 2008/2009 г. е разкрита паралелка по дървообработване, специалност: Производство на мебели, а от 2015/2016 г. и ново професионално направление: Производство на кулинарни изделия и напитки.


СУ Св. Св. Кирил и Методий заема централно място в образователната система на Общината. Училището е с общинско финансиране.

 

Разполага с добра материално - техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата. Базата включва съвременни кабинети по география, история и конструиране на мебели, работилница за занятия по интереси, компютърни кабинети, съвременен кухненски блок с тренировъчен бар - за практическа дейнсот на специалностите по професионално направление Сервитьор - барман. Организирано е столово хранене, осигурен безплатен транспорт и работни костюми за практическите занятия.

 

Учебното заведение е с курс на обучение от първи до дванадесети клас, с налични 15 паралелки и 318 възпитаника, с ефективна целодневна организация на учебният процес.

 

СУ Св. Св. Кирил и Методий, Криводол се стреми да предложи висококачествено обучение, да даде на своите възпитаници добро образование и отлична подготовка, за да станат знаещи и можещи личности.

 

В учебното заведение се организират извънкласни дейности, които дават на децата много нови знания и умения: СИП, Мажоретен състав, Клубове по приложни изкуства, Млад родолюбец и Ние сме бъдещето.

 

Обучението в Гимназиален курс е профилирано: професия " Оператор в дървообработването, спецалност "Производство на мебели" и професия "Сервитьор - барман", спецалност "Обслужване на заведения в общественото хранене".

 

Екипът от висококвалифицирани преподаватели и педагози с дългогодишен стаж и богат опит, се грижи за своите ученици с много любов, за да изградят и развият тяхната личност.

 

Обучителният процес протича в атмосфера на доверие, а ученето е творчески процес, в който придобиването на знания е удоволствие за възпитаниците.

 

Директор на СУ Св. Св. Кирил и Методий, Криводол е г-н Красимир Григоров.

 

Контакти

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Град Криводол, Община Криводол, ул. Георги Димитров 78
Телефон: 091172291
GSM: 0879068226
Интернет сайт: soukrivodol.com

Галерия

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий
Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Още Училища в Община Криводол

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, Криводол

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий - Криводол е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Основите на училищнот