Регистър на училищата

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ, Град Червен бряг - Прием на ученици 2015-2016

червен бряг

червен бряг, тг васил априлов червен бряг, търговска гимназия васил априлов, търговска гимназия червен бряг, тг червен бряг, гимназия васил априлов, гимназия червен бряг

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ
Прием на ученици 2015-2016

Прием на ученици 2015-2016

 

 

 

 

 

Прием след завършен VII клас:ПО ПРОФЕСИЯ "ФИНАНСИСТ" - СПЕЦИАЛНОСТ "БАНКОВО ДЕЛО" - 26 ученика

 

- с интензивно изучаване на английски език
Срок на обучение : 5 години

ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ" - СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" - 13 ученика


- с интензивно изучаване на английски език
Срок на обучение : 5 години

ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - СПЕЦИАЛНОСТ "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" - 13 ученика

 

- с интензивно изучаване на английски език

Срок на обучение : 5 години

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ :

 

* оценката от теста по БЕЛ
* утроената оценка от теста по математика
* оценките от двата балообразуващи предмета (география и математика) от удостоверението за завършен VII клас.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

* копие на удостоверението за завършен 7 клас, заедно с оригинала на документа за сверяване
* копие на медицински документ, издаден от личен лекар, заедно с оригинала на документа за сверяване
* копие на служебната бележка за положените приемни изпити (по БЕЛ и Математика от НВО),
заедно с оригинала на документа за сверяване

Пълният курс на обучение VIII - XII клас дава възможност за:
* Получаване на свидетелство за завършено основно образование - след завършен VІII клас.
* Полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование - след завършен XII клас.
* Полагане на държавни изпити за придобиване на трета степен, съответно на професионална квалификация "Финансист",
"Оперативен счетоводител" и " Икономист", по Национални изпитни програми, утвърдени от МОН по:

- Теория на професията;
- Практика на професията.

* В VIII клас се изучава интензивно английски език, който продължава и в останалите класове.

В XII клас чуждият език е по професията.

* Обучението по тези професии дава възможност за придобиване на повече практически знания и умения чрез работа в Учебно предприятие.

Прием след завършено основно образование:

ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ"- СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" - 26 ученика


Срок на обучение : 4 годиниКОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ:
Свидетелство за завършено основно образование, медицинско свидетелствоБАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ СЕ ОБРАЗУВА КАТО СБОР ОТ :
* оценката по БЕЛ
* удвоената оценка по математика
* оценката по география
от свидетелството за завършено основно образование

Курсът на обучение IX - XII клас дава възможност за:

* Полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
* Полагане на държави изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация "Икономист"
след полагане на изпити по теория и практика на професията;
* Обучението по тази професия дава възможност за придобиване на знания в областта на организацията и управлението на съвременния бизнес. Практическите знания и умения се затвърждават чрез работа в Учебно предприятие.

Контакти

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ АПРИЛОВ

Град Червен бряг, Община Червен бряг, ул. Тома Петков 27
Телефон: 065992318
GSM: 0878792318
Факс: 065992318
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Червен бряг

Още Училища в Община Червен бряг