Регистър на училищата

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен - ИПФ Сливен

автоматика и информационни технологии сливен

автоматика и информационни технологии сливен, бучение на студенти бакалавър сливен, бучение на студенти магистър сливен, вентилационна и климатична техника сливен, дизайн и мениджмънт на модната индустрия сливен, добре обзаведено ученическо общежитие сливен, експлоатация на автотранспортна техника сливен, електроенергийни системи сливен, инженерно педагогически факултет сливен, ипф сливен, ипф сливен към ту софия, качествена подготовка на специалисти сливен, качествено обучение колеж сливен, качествено обучение на специалисти сливен, колеж град сливен, колеж с добра материална база сливен, компютърна бизнес информатика сливен, компютърни технологии в машиностроенето сливен, компютърно и софтуерно инженерство сливен, мениджмънт на алтернативния туризъм сливен, модерен и желан колеж сливен, модерно обзаведени компютърни зали сливен, модерно учебно заведение в сливен, място за отдих и самоподготовка сливен, отоплителна техника сливен, педагогика сливен, ремонт на автотранспортна техника сливен, факултет и колеж сливен, факултет с дългогодишна история и традиции сливен, хранителни технологии в бита и туризма сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
ИПФ Сливен

Инженерно-педагогически факултет - Сливен  (ИПФ - Сливен) е част от голямото семейство на Технически университет - София, с местоположение град Сливен. И повече от 35 години обучава студенти по различни специалности за придобиване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или ОНС „Доктор“.

  

Специалности в ИПФ - Сливен за ОКС „Бакалавър“:

 

 • Компютърно и софтуерно инженерство

 

 • Автоматика и информационни технологии

 

 • Електроенергийни системи

 

 • Компютърни технологии в машиностроенето

 

 • Автотранспортна техника

 

 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника

 

 • Педагогика

 

 • Индустриално инженерство /с обучение на английски език/ за чуждестранни студенти

 

(за повече информация: http://tu-sliven.com/priem-tu-sliven/SpecBach.html

 

Курсът на обучение за ОКС „бакалавър“ е 4 години. Завършилите студенти получават диплома за висше образование с квалификация „инженер“ по съответната специалност, без спец. „Педагогика“.

 

Всеки студент получава допълнително свидетелство за квалификация „учител“, което му дава право да работи като учител по специалните дисциплини в средните училища.

 

Кандидатства се с оценката от зрелостния изпит по Български език и литература, или по математика или по физика или с кандидатстудентски тест по математика.

 

Факултетът обучава и студенти, желаещи да получат ОКС „Магистър“. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование - ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Професионален бакалавър“.

 

Специалности в образователно-квалификационна степен „магистър”:

 

 • Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 • Иновации и технологии в педагогиката

 

 • Мениджмънт на туристическия бизнес

 

 • Компютърни технологии в машиностроенето

 

 • Технология на машиностроенето

 

 • Автотранспортна техника

 

 • Автотехническа експертиза

 

 • Проектиране и технологии за облекло и текстил

 

 • Автоматика и информационни технологии

 

 • Електроенергийни системи

 

 • Компютърна бизнес информатика

 

 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника

 

 • Инженерна безопасност при експлоатация на енергийни и хидротехнически съоръжения

 

 • Безопасност на храни

 

 • Защита на населението при бедствия и аварии

 

Курсът на обучение за ОКС „магистър“ е 2, 3 или 4 семестъра.
За повече информация: http://tu-sliven.com/priem-tu-sliven/SpecMaster.html

 

Контакти

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Град Сливен, Община Сливен, бул. Бургаско шосе 59
Телефон: 044667128, 044667551, 044667552
Интернет сайт: www.tu-sliven.com

Галерия

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Още Училища в Град Сливен

Средно училище Хаджи Мина Пашов

Средно училище Хаджи Мина Пашов, Сливен

Средно училище Хаджи Мина Пашов е учебно заведение със 126-годишна история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Заема централно място я културния живот на гр

Професионална гимназия по механотехника

Професионална гимназия по механотехника, Сливен

Професионална гимназия по механотехника, Сливен е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система. Води своето начало от далечната 1959 година като Механоте

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН

8 ОУ ЮРИЙ ГАГАРИН, Сливен

Осмо Oсновно училище Юрий Гагарин е основано през 1972 година със седалище град Сливен. Новата сграда е открита 8 ОУ Юрий Гагарин е открита през 1973 година. През 1981 година учебното заведение прерас

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Сливен

Подхождайки с много любов, търпение, професионализъм и уважение към личността на детето, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване. Децата са надеждата на идващото утре и сми

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА

СОУ АРГИРА ЖЕЧКОВА, Сливен

През 1964 година към Затвора в град Сливен са открити четири паралелки среден курс, които са филиал на СВУ Димитър Полянов. От учебната 1966/1967 година училището става техникум филиал на ТЕТ Ма