Регистър на училищата

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен - ИПФ Сливен

автоматика и информационни технологии сливен

автоматика и информационни технологии сливен, добре обзаведено ученическото общежитие сливен, инженерно педагогически факултет сливен, ипф сливен, качествена подготовка на специалисти сливен, качествено обучение колеж сливен, качествено обучение на специалисти сливен, колеж град сливен, колеж с добра материална база сливен, компютърна бизнес информатика сливен, компютърно и софтуерно инженерство сливен, мениджмънт на алтернативния туризъм сливен, модерен и желан колеж сливен, модерно обзаведени компютърни зали сливен, модерно учено зведение в сливен, място за отдих и самоподготовка сливен, факултет и колеж сливен, факултет с дългогодишна история и традиции сливен, хранителни технологии в бита и туризма сливен

Галерия

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
ИПФ Сливен

 

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен обучението е с 4-годишен период, завършилите студенти получават диплома за висше образование, ОКС „бакалавър“, с квалификация „инженер“ по съответната специалност.


ИПФ – Сливен е част от голямото семейство на Технически университет – София, с местоположение град Сливен. И повече от 30 години обучава студенти по различни специалности за придобиване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или ОНС „Доктор“.

 

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

 

Специалности:

 

 • Компютърно и софтуерно инженерство

 

 • Автоматика и информационни технологии

 

 • Електротехника

 

 • Мехатроника

 

 • Компютърни технологии в машиностроенето

 

 • Индустриално инженерство /с обучение на английски език/ за чужестранни студенти

 

 • Автотранспортна техника

 

 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника

 

 • Педагогика

 
(за повече информация: http://tu-sliven.com/priem-tu-sliven/SpecBach.html)

 

Курсът на обучение е 4 години. Завършилите студенти получават диплома за висше образование с квалификация „инженер“ по съответната специалност.

 

Всеки студент получава допълнително свидетелство за квалификация „учител“, което му дава право да бъде учител по специалните дисциплини в средните училища.

 

Кандидатства се с оценката от зрелостния изпит по Български език и литература, или по математика или по физика или с кандидатстудентски тест по математика. Само за специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ се кандидатства или с кандидатстудентски тест по математика или зрелостен изпит по математика или по физика.

 

Факултетът обучава и студенти, желаещи да получат ОКС „Магистър“. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование, ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Професионален бакалавър“.

 

Специалности в образователно-квалификационна степен „магистър”:

 

 • Иновации и технологии в педагогиката

 

 • Автоматика, информационна и управляваща техника

 

 • Електротехника

 

 • Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

 

 • Защита на населението при бедствия и аварии

 

 • Компютърна бизнес информатика

 

 • Компютърни технологии в машиностроенето

 

 • Автотранспортна техника

 

 • Автотехническа експертиза

 

 • Проектиране и технологии за облекло и текстил

 

 • Отоплителна, вентилационна и климатична техника

 

 • Предучилищна и начална училищна педагогика

 

 • Мениджмънт на туристическия бизнес

 

За повече информация: http://tu-sliven.com/priem-tu-sliven/SpecMaster.html

Контакти

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Град Сливен, Община Сливен, бул. Бургаско шосе 59
Телефон: 044667128, 044667551, 044667552
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен