Регистър на училищата

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен - Колеж

автоматика и информационни технологии сливен

автоматика и информационни технологии сливен, добре обзаведено ученическото общежитие сливен, инженерно педагогически факултет сливен, ипф сливен, качествена подготовка на специалисти сливен, качествено обучение колеж сливен, качествено обучение на специалисти сливен, колеж град сливен, колеж с добра материална база сливен, компютърна бизнес информатика сливен, компютърно и софтуерно инженерство сливен, мениджмънт на алтернативния туризъм сливен, модерен и желан колеж сливен, модерно обзаведени компютърни зали сливен, модерно учено зведение в сливен, място за отдих и самоподготовка сливен, факултет и колеж сливен, факултет с дългогодишна история и традиции сливен, хранителни технологии в бита и туризма сливен

Галерия

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен
Колеж

 

Правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика, който през 1997 г. е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет - София като отделно звено.

 

В Колеж – Сливен е с курс на обучение 3 години, завършилите студенти получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ с квалификация „професионален бакалавър по..“.


Специалности в Колеж - Сливен:

 

  • Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (завършилите студенти получават допълнителна квалификация „Преподавател-инструктор на водачи на МПС“)

 

  • Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия

 

  • Хранителни технологии в бита и туризма

 

  • Мениджмънт на алтернативния туризъм


(за повече информация: http://tu-sliven.com/priem-tu-sliven/SpecPreBach.html )

 

Всеки студент получава допълнително свидетелство за квалификация „учител“, което му дава право да бъде учител по специалните дисциплини в средните училища.


Кандидатства се с оценката от зрелостния изпит по Български език и литература, или по математика или по физика или с кандидатстудентски тест по математика.


Възможности за студентите Колеж – Сливен:

 

  • Всички желаещи ползват студентски общежития;

 

  • Добра храна в студентски стол;

 

  • Участват в програма „Еразъм+“ за обмен на студенти;

 

  • Учебните корпуси, студентските общежития и студентският стол са разположени в общ кампус.

 

За информация тел. 044 66 71 28 или 044 66 75 51 или http://tu-sliven.com.
Гр. Сливен, бул. „Бургаско шосе“ №59

 

Контакти

Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Град Сливен, Община Сливен, бул. Бургаско шосе 59
Телефон: 044667128, 044667551, 044667552
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Сливен