Регистър на училищата

ТПГ МАРИЯ КЮРИ, Град Перник

ТПГ МАРИЯ КЮРИ
Информация

ТПГ МАРИЯ КЮРИ

Технологична професионална гимназия Мария Кюри е със седалище град Перник и има дългогодишна истопия.

Специалността Металургия е създадена още през учебната 1949/1950 година, когато училището е било Минна техническа гимназия, което по - късно  се разделя на Минен техникум и Техникум по металургия и машиностроене.

През учебната 1970/1971 година учебното заведение е обособено, като Техникум по металургия. В тази специалност учениците получават професионална подготовка за техник - металург и оператор, основаваща се на съвременните тенденции и технологии в металургичното производство.

През 1994 година с нововъведените специалности, учебното заведение прераства в Техникум по металургия и химични технологии.

На 10.05.1996 година с честването на своя двадесет и пет годишния юбилей, учебното заведение приема името Мария Кюри.

През 2003 година училището се преименува в Технологична професионална гимназия Мария Кюри, съгласно новите нормативни разпоредби.

През учебната 2005/2006 година е възстановен приема по специалността Металургия на черните метали.

В Пернишка област това е единственото професионално училище, което подготвя еколози. Във връзка с новите европейски и световни стандарти и връзката им с опазване на околната среда от 1993 година се подготвят кадри в специалност Екология и опазване на околната среда. 

От 1994 година се въвежда специалността Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП, за да се спазят изискванията на европейските стандарти за засилване контрола върху качеството на суровините, технологичните процеси и готовата продукция в отделните производства. 

Прием за учебната 2012/2013 година :


След седми клас


Технология в биопроизводството 

Квалификация - Биотехнолог

Бъдеща реализация - експерти с контролни и ръководни функции в малки, средни и водещи фирми,  произвеждащи биопродукти в областта на фармацевтиката, медицината, парфюмерията и производството на биохрани.

Срок на обучение - 5 години.

 

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Квалификация - Техник - техник по качеството на храни и напитки

Бъдеща реализация - експерти с контролни и ръководни функции в малки, средни и водещифирми от частния и държавния визнес

Срок на обучение - 5 години.

 

Металургия на черните метали 

Квалификация - Техник - Металург 

Бъдеща реализация - възможност за работа във всички държавни и частни фирми за добив, обработка и търговия с метали.

Експерти и контролни органи по суровини, технология и крайни продукти в металургията и машиностроенето.

Срок на обучение - пет години.

 

След осми клас 


Екология и опазване на околната среда

Квалификация - Еколог 

Бъдеща реализация - експерти по санитарен и екологичен контрол в РИОКОЗ и РИОСВ, еколози и лаборанти във всички специализирани служби, природни паркове и резервати, еко-фондации, малки, средни и водещи фирми към всички отрасли на промишлеността.

Срок на обучение - четири години.

Контакти

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ МАРИЯ КЮРИ

Град Перник, Община Перник, кв. Изток, ул. Рига № 1
Телефон: 076695134
Факс: 076672947
Интернет сайт: www.tpg-pk.eu

Галерия

ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ

Още Училища в Град Перник

Седмо основно училище Георги Сава Раковски

Седмо основно училище Георги Сава Раковски, Перник

Седмо основно училище Георги Сава Раковски, Перник е учебно заведение с богата история, предоставящо знания, насърчаващо духовното развитие и запазващо националните традиции. Училището, основ

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Център за специална образователна подкрепа - град Перник, Перник

Центърът за специална образователна подкрепа - град Перник е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в град Перник, ул. Димитър Благоев 147.

ПЕТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

ПЕТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ, Перник

5 СОУ П.Р.Славейков, Перник е учебно заведение с общинско финансиране. Учебният процес на учениците се провежда в една смяна - сутрин. Учениците са от Първи до Дванандесети клас.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Перник

Европейският политехнически университет е висше училище учредено през 2010 година със седалище град Перник. Академичният профил на университета за бакалаври и магистри е в модерните специалност

ПГ ПО ИКОНОМИКА

ПГ ПО ИКОНОМИКА, Перник

Професионална гимназия по икономика в град Перник е училище с традиция и поглед към бъдещето. В него учат мотивирани млади хора с високи цели. Тук се обучавт 555 ученика. Училището разполага с простор

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, Перник

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН е основно училище от (І - VІІІ клас). Училището е и с общинско финансиране, с 2 учебни смени.Училището разполага с 2 компютърни кабинета, кабинети по физика химия и биология, биб

XII ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

XII ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Перник

Сътрудничеството между учители, родители и ученици, традиционната квартална атмосфера, професионализма на учителите формират най-важното у децата на тази възраст – позитивното им от