Регистър на училищата

ТПГ МАРИЯ КЮРИ, Град Перник

Галерия

ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ
ТПГ МАРИЯ КЮРИ

ТПГ МАРИЯ КЮРИ
Информация

ТПГ МАРИЯ КЮРИ

Технологична професионална гимназия Мария Кюри е със седалище град Перник и има дългогодишна истопия.

Специалността Металургия е създадена още през учебната 1949/1950 година, когато училището е било Минна техническа гимназия, което по - късно  се разделя на Минен техникум и Техникум по металургия и машиностроене.

През учебната 1970/1971 година учебното заведение е обособено, като Техникум по металургия. В тази специалност учениците получават професионална подготовка за техник - металург и оператор, основаваща се на съвременните тенденции и технологии в металургичното производство.

През 1994 година с нововъведените специалности, учебното заведение прераства в Техникум по металургия и химични технологии.

На 10.05.1996 година с честването на своя двадесет и пет годишния юбилей, учебното заведение приема името Мария Кюри.

През 2003 година училището се преименува в Технологична професионална гимназия Мария Кюри, съгласно новите нормативни разпоредби.

През учебната 2005/2006 година е възстановен приема по специалността Металургия на черните метали.

В Пернишка област това е единственото професионално училище, което подготвя еколози. Във връзка с новите европейски и световни стандарти и връзката им с опазване на околната среда от 1993 година се подготвят кадри в специалност Екология и опазване на околната среда. 

От 1994 година се въвежда специалността Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП, за да се спазят изискванията на европейските стандарти за засилване контрола върху качеството на суровините, технологичните процеси и готовата продукция в отделните производства. 

Прием за учебната 2012/2013 година :


След седми клас


Технология в биопроизводството 

Квалификация - Биотехнолог

Бъдеща реализация - експерти с контролни и ръководни функции в малки, средни и водещи фирми,  произвеждащи биопродукти в областта на фармацевтиката, медицината, парфюмерията и производството на биохрани.

Срок на обучение - 5 години.

 

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Квалификация - Техник - техник по качеството на храни и напитки

Бъдеща реализация - експерти с контролни и ръководни функции в малки, средни и водещифирми от частния и държавния визнес

Срок на обучение - 5 години.

 

Металургия на черните метали 

Квалификация - Техник - Металург 

Бъдеща реализация - възможност за работа във всички държавни и частни фирми за добив, обработка и търговия с метали.

Експерти и контролни органи по суровини, технология и крайни продукти в металургията и машиностроенето.

Срок на обучение - пет години.

 

След осми клас 


Екология и опазване на околната среда

Квалификация - Еколог 

Бъдеща реализация - експерти по санитарен и екологичен контрол в РИОКОЗ и РИОСВ, еколози и лаборанти във всички специализирани служби, природни паркове и резервати, еко-фондации, малки, средни и водещи фирми към всички отрасли на промишлеността.

Срок на обучение - четири години.

Контакти

ТПГ МАРИЯ КЮРИ

Град Перник, Община Перник, кв. Изток, ул. Рига № 1
Телефон: 076695134
Факс: 076672947
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Перник