Регистър на училищата

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище, Град Гоце Делчев

3 основно училище братя миладинови

3 основно училище братя миладинови, 3 оу братя миладинови гоце делчев, екип от отлични педагозите гоце делчев, качествено и достъпно обучение гоце делчев, квалифицирани преподаватели гоце делчев, културно образователен център гоце делчев, огнище на националните традиции гоце делчев, основно учебно заведение гоце делчев, основно училище град гоце делчев, оу братя миладинови, оу братя миладинови гоце делчев, оу град гоце делчев, предпочитано основно училище гоце делчев, преподаватели с богат опит гоце делчев, препоръчано учебно заведение гоце делчев, средище на духовната изява гоце делчев, съвременно и модерно училище гоце делчев, трето основно училище братя миладинови, трето оу братя миладинови, училище с богата история и традиции гоце делчев

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище
Информация

Трето основно училище Братя Миладинови

3 ОУ Братя Миладинови, Гоце Делчев

Трето основно училище Братя Миладинови, Гоце Делчев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето..

 

Води своето начало от далечната 1913 година, когато е открито Народно първоначално училище в град Неврокоп. Носи името Отец Паисий и се помещава в сграда, построена през 1908 година за нуждите на турската жандармерия.

 

През 1922 година училищната сграда приютява Педагогическото училище в града, което подготвя начални учители. През този период, учениците и учителите от училище Отец Паисий ползват Хуклевата къща и Потерашевата къща.

 

През 1931/1932 година Началното училище отново заема първоначално дадената му сграда, в която остава до построяване на новото училище през 1976 година. Главен учител е Кирил Караманов от село Просечен.

 

През 1934 година Учителският съвет взема решение училище Отец Паисий да се наименова Братя Миладинови.

 

През 1976/1977 год. учебните занятия за III-то ОУ Братя Миладинови стартират в новопостроената просторна сграда.

 

От 2006 година до днес директор на учебното заведение е г-жа Мариана Георгиева Халачева.

 

Повече от 105 години гради своя облик на училище с богата история, утвърдено средище на духовна изява и огнище на национални традиции.

 

Трето ОУ Братя Миладинови разполага с модерна сграда на четири етажа, с двадесет и девет просторни и добре обзаведени класни стаи, оборудвани кабинети, библиотека, мултимедийна и дискусионна зала.

 

За развитието на физическата дееспособност и опазване здравето на учениците са оборудвани и се използват физкултурен салон, нови спортни площадки, игротека, фитнес зала, медицински кабинет, ученическа столова, градинка за отдих.

 

Трето основно училище Братя Миладинови е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в УВР. Училището осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

 

Подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда и изискванията на пазара на труда.

 

Възпитава учениците в уважение към законите на Република България, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.

 

В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие личния потенциал и качества на подрастващите.

 

Трето ОУ Братя Миладинови е носител на: номинацията „Златна ябълка” 2014, 2017 и 2018 ;;Национална мрежа за децата за принос към живота и благосъстоянието на българските деца; наградата за училище на 2015 година „Златен гълъб”, според класацията на Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев и Звание "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола".

Иновативно училище

От началото на учебната 2018 / 2019 учебна година, 3 ОУ Братя Миладинови работи по програма за Иновативно училище.

 

Иновацията е:

 

 • нов метод за преподаване на учебното съдържание;

 

 • позволява да се онагледи процесът на мислене с помощта на схема;

 

 • намира приложение в почти всички предметни области на образователния процес;

 

 • отговаря на изискванията на съвременното общество за обучение на подрастващото поколение с нови, атрактивни и ефективни методи.

 

Възможности:

 

 • прави ученето по-лесно, достъпно, забавно и ефективно;

 

 • визуализира се учебното съдържание;

 

 • води до генериране на идеи;

 

 • поставя ученика в активна позиция;

 

 • развива умения за решаване на проблеми и казуси;

 

 • развива творческите заложби;

 

 • способства за развитието на когнитивните процеси у подрастващите;

 

 • повишава вярата на детето във възможностите му;

 

 • създават удовлетвореност от добре свършена работа.

 

Иновацията е насочена както към учениците, така и към педагогическите специалисти и цели:

 

 • учениците да подобрят образователните си резултати, да развият и усъвършенстват творческият си потенциал, да придобият по-голяма увереност в собствените си възможности и да изпитват удовлетвореност от ученето.

 

 • преподавателите да повишат професионалните си компетентности по отношение на прилагане в педагогическата си практика на нови и ефективни методи на преподаване и учене, да се усъвършенстват професионално, да бъдат мотивирани за кариерно развитие и да изпитват удовлетвореност от работата си.

 

Обхват на иновацията:

 

Начало: 2018 /2019 учебна година;
Край: 2021/2022 учебна година;
Приложение: в начален и прогимназиален етап;
Предметни области: околен свят, БЕЛ – извънкласно четене, БЕЛ – разширена подготовка, човекът и природата, самоподготовки.

 

Контакти

Трето основно училище Братя Миладинови

Град Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, ул. Полковник Дрангов 17
Телефон: 075160302
Интернет сайт: treto-gd.com

Галерия

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище
Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище
Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище
Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище

Още Училища в Град Гоце Делчев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Югозападния регион на България, Община Гоце Делчев, Област Благоевград. В град Гоце Делчев се намира Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Пейо

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Гоце Делчев

Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев е учебно заведение, чието финансиране е държавно. Учебните занятия за всички ученици се провеждат в една смяна. Учебното заведение вод

Още Училища в Община Гоце Делчев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ, Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Югозападния регион на България, Община Гоце Делчев, Област Благоевград. В град Гоце Делчев се намира Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Пейо

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище

Трето основно училище Братя Миладинови-Иновативно училище, Гоце Делчев

Трето основно училище Братя Миладинови, Гоце Делчев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото