Регистър на училищата

Трето основно училище Христо Ботев, Град Сандански

авторитетно училище сандански

авторитетно училище сандански, висококвалифицирани педагози сандански, добро образование сандански, добро учебно заведение сандански, извор на знание сандански, педагози с богат опит сандански, толерантно педагогическо общуване сандански, трето основно училище сандански, трето оу сандански, трето оу христо ботев, трето оу христо ботев сандански, утвърдило се учебно заведение сандански, учебно заведение сандански, училище с традиции сандански

Трето основно училище Христо Ботев
Информация

Трето основно училище Христо Ботев

Трето ОУ Христо Ботев, Сандански е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.

 

Води началото си от 1975 год. и през всички години, гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно - образователен център в града.

 

Открита първа учебна година за учебното заведение е стартова за част от учениците и учителите от Второ основно училище Христо Смирненски и Начално училище Христо Ботев, гр. Сандански, които преминават в него. Учебните занятия се провеждат в сградата на Политехническа гимназия Яне Сандански.

 

На 24 април 1976 година тържествено е открита новопостроената училищна сграда - една от най-големите и красиви в град Сандански.

 

През 1996 година се въвежда ранно чуждо езиково обучение, с изучаването на английски език от І клас. Училището предлага обучение в общообразователни паралелки със задължително избираема подготовка по български език и литература, английски език, математика.

 

От 2014/2015 учебна година учениците от 2-ри - 3-ти клас започват да изучават Религия - Християнство (СИП).

 

Учебните занятия се провеждат само сутрин, а за учениците от I до VI клас са осигурени полуинтернатни групи в обратната смяна.

 

За учениците от V до VІІІ клас се предоставя възможност за свободно избираема подготовка по: български език и литература, математика, английски език, екология, физика, химия, музика, изобразително изкуство и спорт.

 

Учебното заведение осигурява целодневно медицинско обслужване, транспорт за учениците от съседните села и охрана от охранителна фирма. Осигурена е безплатна закуска и учебници за всички ученици от І до ІV клас.

 

В училището функционира логопедичен кабинет с двама учители логопеди. В специализирания кабинет са обхванати ученици от всички училища от град Сандански и общината.

 

От създаването на Трето ОУ Христо Ботев, учители и ученици вървят по светлия път на образованието и науката, за да пренасят през годините познанията, творчеството и силата на духа.


Високото качество на подготовка, съдържа­телната същност на възпитателната работа, строгият ред и дисциплина са само част от характери­стиката на училището - черти, които градят авторитета и ролята му в духовният живот на града.


Трето ОУ Христо Ботев, Сандански се адаптира към новите реалности на пазарната икономика и европейските стандарти за висококачествено образование.


В своето развитие учебното заведение се утвърди като образователен и духовен център, благода­рение усилията на поколения учители, всеотдайно работели и работещи за формиране на подрастващите.


Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.

 

Да си завършил учебното заведение и сега е привилегия, повод за открита гордост, мерило за трайни знания и умения, стимул за духовна и практическа съзидателна дейност.

 

Директор на учебното заведение е г-н Румен Сидеров.

Контакти

Трето основно училище Христо Ботев

Град Сандански, Община Сандански, ул. Малашевска 4
Телефон: 074632368
Интернет сайт: 3ousandanski.com

Галерия

Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев
Трето основно училище Христо Ботев

Още Училища в Град Сандански

Още Училища в Община Сандански

Трето основно училище Христо Ботев

Трето основно училище Христо Ботев, Сандански

Трето ОУ Христо Ботев, Сандански е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пъ