Регистър на училищата

Училища в Тутракан, Община Тутракан

Училища в Град Тутракан

Училища в Тутракан, Община Тутракан

СОУ  Йордан Йовков

СОУ Йордан Йовков , Тутракан

СОУ Йордан Йовков е открито през 1940 година, когато Южна Добруджа е върната в пределите на България. Гимназиалният клон с четвърти и пети класове, сегашните осми и девети клас в град Тутракан е откри

Училища в Община Тутракан

СОУ  Йордан Йовков

СОУ Йордан Йовков , Тутракан

СОУ Йордан Йовков е открито през 1940 година, когато Южна Добруджа е върната в пределите на България. Гимназиалният клон с четвърти и пети класове, сегашните осми и девети клас в град Тутракан е откри

ОУ СТЕФАН КАРАДЖА

ОУ СТЕФАН КАРАДЖА, Цар Самуил

Село Цар Самуил е разположено в Северния централен регион на България, Община Тутракан, Област Силистра. В селото се намира Основно училище Стефан Караджа, което е с курс на обучение от първи до