Регистър на училищата

ФОНДАЦИЯ ПЕТЪР БЕРОН, Град София

ФОНДАЦИЯ ПЕТЪР БЕРОН
Информация

ФОНДАЦИЯ ПЕТЪР БЕРОН

Фондация Петър Берон е основана през 1997 година със седалище град София. Развива изключително успешно своята дейност в областта на образованието. Специализирана е в обогатяване на активния речников запас по български език.

Обхваща деца от всички възрастови групи. Чрез езикови игри децата усвояват безпроблемно учебния материал, което води до повишаване на техния успех.

Обучението се извършва - индивидуално, групово или он - лайн.

През 2003 година стартира електронен вариант по направление - български език.

Фондация Петър Берон е единствената организация, която се занимава с обоготяване на активния речников запас по български език на учениците.

Подготвя професионално своите възпитаници, което се доказва от изпитните резултати при кандидатстване в СОУ и ВУЗ.

Ползващите образователните услуги  на фондацията, получават високопрофесионална помощ, която им позволява да обогатят активния си речников запас, да получат светско възпитание и практически да увеличат коефициента си на интелигентност.

Отскоро фондацията предлага образователни услуги и на чужденци, и за българите в чужбина.

Проектите на фондация Петър Берон са полезни за цялото общество. Те учат и приобщават към полезни инициативи.

 

Фондация Петър Берон предлага следните услуги :


Почасово гледане на деца в дома им - целогодишно /вкл. събота и неделя/.

 

Занимания за :

Текущ контрол по всички учебни предмети.

Повишаване нивото на знания по всички учебни предмети.

Попълване на пропуските по всички учебни предмети.

Подготовка за кандидатстване в СОУ или ВУЗ по предметите - български, руски, немски език и математика.

 

Предоставяне на материали по предварителна заявка.

 

Ползване на богатия книжен фонд - включва и възрастни хора.

 

Обучение по Добри обноски и Бизнес етикет. 

Контакти

ФОНДАЦИЯ ПЕТЪР БЕРОН

Град София, Община Столична, жк. Ботунец № 2, бл. 10, вх. Б, ап. 30
Факс: 0886695666
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в