Регистър на училищата

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Град Велико Търново

кирил и методий велико

кирил и методий велико, паралелка археология и културен туризъм, велико търново, хуманитарна гимназая св, хуманитарна гимназия велико търново, гимназия велико търново, пг велико търново, гимназия кирил и метдий велико търново, хуманитарна гимназия

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика.

 


ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е наследник на Общинска мъжка гимназия "Св. Кирил", открита през 1880 г.

 

 

хуманитарна гимназия велико търново

 


Сред възпитаниците на гимназията са видни деятели на българската култура и писатели - Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветников. Артистите Константин Кисимов, Димитър Панов, още художниците Деню Чоканов, Борис Денев, Иван Пашов и други.

 


Хуманитарна гимназия Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново провежда прием на ученици след 7-ми клас в следните Паралелки:

 

I.Паралелка "Здравни грижи", Професия – „Здравен асистент "

 

Професионална паралелка.

 


По време на обучението интензивно се изучава английски език като Първи чужд език, Втори чужд език: Испански, Немски или Руски език.

 


Приемът се извършва след положени приемни изпити - национални изпити по Български еизк и литература и Математика.

 


II. Паралелка "Археология и културен туризъм"

 


Хуманитарен профил.

 


Интезнзивно се изучаваАнглийски език като Първи чужд език. Учениците могат да изберат Втори чужд език: Немски, Руски или Испански език.

 


Приемът се извършва след полагане на премни изпити - национални изпити по Български език и литература и Математика.


Профилиращите предмети са: 1. Български език и литература, 2.История и цивилизация, 3. География и икономика, 4. Английски език

 

 

Прием на ученици след завършено Основно образование в една паралелка.

Приемът се извършва по документи.

 


III. Паралелка "Журналистика и библиотечно – информационни дейности"

 


Профилирана паралелка.

 


Учениците изучават интензивно като Първи чужд език Английски, а Вторият чужд език е по избор: Немски език, Руски език или Испански език.

 

 


Профилиращите предмети са: 1. Български език и литература, 2. История и цивилизация, 3. Информационни технологии

 

Контакти

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ул. Михаил Кефалов 2
Телефон: 0629694, 0621769
Факс: 0629694
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Велико Търново