Регистър на училищата

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Град Велико Търново

кирил и методий велико

кирил и методий велико, паралелка археология и културен туризъм, велико търново, хуманитарна гимназая св, хуманитарна гимназия велико търново, гимназия велико търново, пг велико търново, гимназия кирил и метдий велико търново, хуманитарна гимназия

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Информация

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика.

 


ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е наследник на Общинска мъжка гимназия "Св. Кирил", открита през 1880 г.

 

 

хуманитарна гимназия велико търново

 


Сред възпитаниците на гимназията са видни деятели на българската култура и писатели - Кирил Христов, Ангел Каралийчев, Петко Тодоров, Асен Разцветников. Артистите Константин Кисимов, Димитър Панов, още художниците Деню Чоканов, Борис Денев, Иван Пашов и други.

 


Хуманитарна гимназия Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново провежда прием на ученици след 7-ми клас в следните Паралелки:

 

I.Паралелка "Здравни грижи", Професия – „Здравен асистент "

 

Професионална паралелка.

 


По време на обучението интензивно се изучава английски език като Първи чужд език, Втори чужд език: Испански, Немски или Руски език.

 


Приемът се извършва след положени приемни изпити - национални изпити по Български еизк и литература и Математика.

 


II. Паралелка "Археология и културен туризъм"

 


Хуманитарен профил.

 


Интезнзивно се изучаваАнглийски език като Първи чужд език. Учениците могат да изберат Втори чужд език: Немски, Руски или Испански език.

 


Приемът се извършва след полагане на премни изпити - национални изпити по Български език и литература и Математика.


Профилиращите предмети са: 1. Български език и литература, 2.История и цивилизация, 3. География и икономика, 4. Английски език

 

 

Прием на ученици след завършено Основно образование в една паралелка.

Приемът се извършва по документи.

 


III. Паралелка "Журналистика и библиотечно – информационни дейности"

 


Профилирана паралелка.

 


Учениците изучават интензивно като Първи чужд език Английски, а Вторият чужд език е по избор: Немски език, Руски език или Испански език.

 

 


Профилиращите предмети са: 1. Български език и литература, 2. История и цивилизация, 3. Информационни технологии

 

Контакти

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ул. Михаил Кефалов 2
Телефон: 0629694, 0621769
Факс: 0629694
Интернет сайт: www.hg-vt.com

Галерия

Още Училища в Град Велико Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Велико Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и уче

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ, Велико Търново

Учебното заведение е открито на 15.09.1964 година като ПТУ по Радиотехника Ал.Ст.Попов. Целта на обучението в училището е обучението на висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавод

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа Свети Теодосий Търновски, гр. Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности. В учебното заведение се обуч