Регистър на училищата

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА, Град Пловдив

Галерия

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА
Информация

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Централната Лаборатория по Приложна Физика със седалище гард Пловдив е самостоятелно академично специализирано звено, което се занимава с научно – приложни изследвания и производство в областта на електроника, микро- и оптоелектроника, полупроводникови сензори и сензорни устройства.

Разработила и произвела фоторезистори, микровълнови сензори и фотосонди, мощни инфрачервени светодиоди, термоелектрични хладилно - отоплителни системи на основата на Пелтие - елементи.

Разработени са мощни, високочестотни и високотемпературни MESFETs, p-n диоди и p-i-n диоди от SiC и корпуси за тях.

Дейността на Централната Лаборатория по Приложна Физика Пловдив е :

Създаване на оборудване, трансфер на технологии и изпълнение на технологични поръчки в областта на наноразмерните, наноструктурираните и нанокомпозитни слоеве и свръхтвърди покрития.

Разработка и внедряване на омови контакти, монтаж и херметизация на електронни компоненти в т.ч. на MEMS и NEMS.

Разработка и получаване на А3В5 хетероструктури за приложение в многопреходни слънчеви елементи.

Разработка и внедряване на енергийно - ефективно светодиодно осветление в т.ч. и на UV светодиодни източници.

Разработена високовакуумна установка и технология за нанасяне на тънки слоеве, твърди и свръхтвърди покрития с върху инструментална и неръждаема стомана за режещи инструменти, метални и керамични детайли и полупромишлена установка и технология за електроразрядно полиране на детайли от неръждаема стомана.

Контакти

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Санкт Петербург № 61
Телефон: 032635019, 0893611032
GSM: 032632810
Факс: 032516356
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД