Регистър на училищата

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София - Спортове

извъучилищно обслужващо звено софия

извъучилищно обслужващо звено софия, предпочитана спортна школа софия, препоручана спортна школа софия, спортна школа софия, усш софия, ученическа спортна школа, ученическа спортна школа софия, цплр спортна школа софия, цплрсш софия, школа за спортни дейности софия

Галерия

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София
Спортове

ЦПЛР - Спортна школа София работи с деца и ученици в свободното им време, чрез дейности, развиващи техните индивидуални качества и способности в областта на спорта.

 

Обучението се осъществява в организирани групи - за индивидуалните спортове по дванадесет деца в група и за колективните игри по петнадесет деца в група.

 

Спортна школа София обучава децата децата в следните спортове:

 

 • Плуване

 

 • Бадминтон

 

 • Баскетбол

 

 • Волейбол

 

 • Спортна гимнастика

 

 • Лека атлетика

 

 • Тенис на маса

 

 • Хандбал

 

 • Художествена гимнастика

 

 • Кинезитерапия

 

Спортна школа София извършва учебно - тренировъчната си дейност в осем училищни басейна, стадион Васил Левски, спортни зали Триадица, Славия, Локомотив и във физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.

Основни насоки в учебно-тренировъчната работа:

 

 • Подобряване на умственото и физическото развитие на учениците, чрез организирани занимания с няколко годишен цикъл на обучение и обословена спортна подготовка, по избран от тях спорт

 

 • Изграждане на мотивация за системни спортни занимания и здравословен начин на живот

 

 • Организиране и провеждане на спортни прояви, турнири и други мероприятия под патронажа на Столична община, както и участия в състезания от спортния календар на МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта

 

 • Насочване на талантливи спортисти към спортни училища и представителните отбори на клубовете

 

 • Занимания в детските градини по художествена и спортна гимнастика


Спортна школа София е структура за масово обучение и служи за пример през последните години в Европейските страни за обхващането на повече деца в занимания със спорт.

Контакти

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София

Град София, Община Столична, ул. Метличина поляна 14
Телефон: 029582847
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в