Регистър на училищата

Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие, Град Добрич

извънучилищно педагогическо учреждение добрич

извънучилищно педагогическо учреждение добрич, предпочитано ученическо общежитие добрич, препоръчан център за подкрепа град добрич, препоръчан център за подкрепа добрич, препоръчан цплр добрич, препоръчано ученическо общежитие добрич, ученическо общежитие в добрич, център за подкрепа за личностно развитие добрич, център за подкрепа и развитие добрич, цплр град добрич, цплр добрич, цплр ученическо общежитие град добрич, цплр ученическо общежитие добрич

Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие
Информация

Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие е извънучилищно педагогическо учреждение със седалище град Добрич, жк Дружба 2, ул. Кокиче 23.


Учредено през 1999 г. по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

От 2016 г. с приемане на Закона за предучилищното и училищното образование, общежитието променя своето наименование - ЦПЛР - Ученическо общежитие.

 

Дейността на общежитието е организирана на основата на Конституцията на Република България, Закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г., Правилника за приложението му, нормативни документи на Министерство на образованието и науката, Правилник за устройството и дейността, регламентиращ функциите, организацията и управлението на общежитието, като общинско звено на образователната система - център за подкрепа за личностно развитие.

 

ЦПЛР - Ученическо общежитие, град Добрич работи за прилагане на програми за подкрепа за личностно развитие на учениците, насочени към подобряване качеството на самоподготовката, формирането и развитието на личностни качества, на социални умения и гражданско поведение.

 

ЦПЛР - Ученическо общежитие, град Добрич е запазена територия за десетки хиляди ученици от областта, избрали да продължат своето образование в многото и различни учебни заведения, като всеки от тях има различна потребност от разбиране, грижовност и обич.

 

Дейността на  ЦПЛР - Ученическо общежитие, град Добрич е насочена към:

 

  • утвърждаване авторитета и престижа, чрез качествен прием и обучение;

 

  • осъществяване на учебно - възпитателна работа с основен акцент и приоритет личността на ученика, неговото развитие и обучение;

 

  • осъществяване на дейности в извънкласни, извън урочни и извънучилищни форми с цел насърчаване и развиване индивидуалните интереси и способности на учениците;

 

  • работа с деца в неравностойно социално положение;

 

  • превантивна работа с изоставащи деца.

 

Директор на ЦПЛР -Ученическо общежитие, Добрич е г-н Христо Христов.

 

Контакти

Къща Миро

Град Добрич, Община Добрич-град, Кабакум, крайбрежна алея
Телефон: 058667819, 058667278, 058665664

Галерия

Още Училища в Град Добрич

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ

СОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, Добрич

СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“- ГРАД ДОБРИЧ е училище с 25-годишна история. В него се обучават ученици от 6 до 18-годишна възраст, разпределени в една предучилищна група и паралелки от I до ХII кла