Регистър на училищата

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАСИ ЕООД, Град София

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАСИ ЕООД
Информация

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАСИ ЕООД

Център за професионално обучение Наси ЕООД е един от първите частни лицензирани центрове, създаден през 1992 година със седалище град София. Лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение. Одобрен от Агенция по заетостта за Доставчик на обучения по Оперативно програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд  за обучения с ваучери. Център Наси провежда обучения за придобиване на знания и умения по различни специалности и подготвя кадри основно в две направления:

Ключова компетентност :

Английски език нива - А1, А2, В1, В2, С1.

Немски език нива - А1, А2, В1.

Компютърна грамотност.

Компютърно счетоводство.

Професионално обучение по специалностите :

Оперативно счетоводство.

Икономика и мениджмънт.

Малък и среден бизнес.   

Бизнес - администрация.

Административно обслужване.

Текстообработване.

Фризьорство.    

Козметика.

Сервиране и барманство.

Производство на кулинарни изделия и напитки.

Производство на сладкарски изделия.

От 2010 година Център Наси, като Доставчик на обучения  по ОП Развитие на човешките ресурси, провежда курсове по схемите Адаптивност, Развитие, Аз мога, Аз мога повече, Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент 1. Всички участници са одобрени от Бюрата по труда и се финансират чрез ваучери от Агенция по заетостта.

Натрупаният през годините професионален опит, отговорността с която подхождат служителите от фирмата, висококвалифицираният екип от преподаватели, прилаганите съвременни методи на обучение, отлична материално – техническа база за обучение по теория и практика снабдена с необходимото оборудване, предоставящо работно място за всеки обучаван и не на последно място уютната, приятната и ведра обстановка, са показатели за качествено и резултатно обучение.

Център Наси целогодишно провежда както групови така и индивидуални курсове за свободно набрани курсисти от всички възрасти. Учебният център предлага на курсистите широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на професионалните възможности и разширяване на културния кръгозор. Всеки курсист придобил своята професионална квалификация, преминава в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното си развитие и усъвършенстване.

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НАСИ ЕООД

Град София, Община Столична, ул. Струма № 2 А, пряка на бул. Мария Луиза, в отсечката между Лъвов мост и Централни хали
Телефон: 029832867
Факс: 029839684
Email: nasi@dir.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в