Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - Варна

интегриране на децата с различия варна

интегриране на децата с различия варна, методически дейности варна, педагогически дейности варна, приобщаващо образование варна, психолози и опитни педагози варна, регионален център за подкрепа варна, ресурсни учители варна, ресурсно подпомагане на деца варна, ресурсно подпомагане на деца със соп варна, ресурсно подпомагане на ученици варна, рцпппо варна, рцпппо област варна, специализирано обслужващо звено варна, център даряващ вярва и надежда варна, център даряващ любов и надежда варна, център за подпомагане на деца със соп варна, център за приобщаващо образование варна

Център за специална образователна подкрепа - Варна
Информация

Помощно училище Братя Миладинови

Центърът за специална образователна подкрепа - Варна е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

 

Води началото си от 1949 г. с цел да даде подходящо образование и на децата с умствени и телесни недостатъци.

 

През учебната 1954/1955 г. е взето решение от двете паралелки да бъде открито самостоятелно Помощно училище.

 

Училището се помещава в самостоятелна сграда в централната част на морската столица - Варна. Броят на възпитаниците варира между 50 - 70 ученика.

 

През 2017 г. Помощно училище Братя Миладинови е преобразуването в Център за специална образователна подкрепа - Варна. В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Центърът за специална образователна подкрепа - Варна е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП. Училището разполага със здравен кабинет, зала за компютърно обучение и забавление, физкултурен салон със съвременни уреди и пособия, просторен двор с функционални спортни игрища за баскетбол, волейбол, футбол, писта за бягане и тревна площ.

 

В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.  

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата. Целодневният режим на обучение, позволява преди учебните занятия децата да бъдат включени в часове по самоподготовка и занимания по интереси, ръководени от възпитатели - специалисти. 


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа - Варна е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Директор на ЦСОП - Варна е г-жа Офелия Николова.

 

Контакти

Помощно училище Братя Миладинови

Град Варна, Община Варна, бул. Сливница 113
Телефон: 052619456, 052621823
Email: csop@abv.bg

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - Варна
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Център за специална образователна подкрепа - Варна

Още Училища в Град Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски, Варна е едно от най - реномираните професионални учебни заведения в страната. Училище с богата история, която пр

Основно училище Константин Арабаджиев

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна

Основно училище Константин Арабаджиев, Варна е с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя къ