Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски, Град Ловеч

заведение за възпитание на деца със соп ловеч

заведение за възпитание на деца със соп ловеч, заведение за обучение на деца със соп ловеч, заведение за рехабилитация на деца със соп ловеч, ловеч, обучение на деца с множество увреждания ловеч, обучение на деца с умствена изостаналост ловеч, обучение на деца със соп в ловеч, прием на ученици със соп ловеч, специализиран център васил левски ловеч, специализиран център град ловеч, специализиран център за деца в ловеч, център за деца с образователни потребности ловеч, център за деца с увреждания ловеч, център за деца с умствена изостаналост ловеч, център за деца със соп ловеч, център за образователна подкрепа ловеч, център за рехабилитация на деца със соп ловеч, център за соп ловеч, център за специална образователна подкрепа ловеч, цсоп васил левски, цсоп васил левски ловеч, цсоп ловеч, цсоп с добра материална база ловеч, цсоп с игротека ловеч, цсоп с общежитие ловеч, цсоп с ремонтирана база ловеч

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Информация

ЦСОП Васил Левски - Ловеч

 

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски, град Ловеч е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

 

Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

ЦСОП Васил Левски е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

В учебното заведение се извършва процес по специализирано образование и възпитание на деца с умствена изостаналост.

 

Паралелките за децата с множество увреждания се състоят от 4 до 6 броя ученици. По този начин се осигурява предпоставка за индивидуална работа и провеждане на спокоен и ползотворен учебен и възпитателен процес. Екипът включва учители, възпитатели, фелдшер и психолог.

 

Заетите в ЦСОП Васил Левски специалисти са учители и възпитатели, притежаващи необходимата квалификация и опит в работата с деца с увреждания.

 

С всяко дете се работи индивидуално като по този начин се цели развитието на уменията и способностите му.

 

Децата, които посещават учебното заведение, са с епилепсия, интелектуална недостатъчност, синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа и други.

 

Специалистите на ЦСОП Васил Левски, Ловеч се стремят да подпомагат развитието на децата, придобивайки социални умения и навици, увереност и самостоятелност.

 

Учебното заведение е с държавно финансиране и работи с делегиран бюджет.

 

Учениците се обучват в 2 форми на обучение: Дневна и Индивидуална. Последната е предназначена за децата, които не могат да посещават училището, поради здравословни причини.

 

ЦСОП Васил Левски  участва в проект „Пламък в Къкрина“ и в Националното състезания по Озеленяване и цветарство.

 

Центърът разполага с компютърен кабинет с неограничен Интернет достъп, възможност за провеждане на учебни часове и извънкласни занимания, пансион с добра леглова база, обновени санитарни възли, ремонтирана и модерна кухня и столова, както и оборудван салон за лечебна физкултура с възможност за индивидуални и групови занимания, игротека за свободното време с кът домашно кино и кабелна телевизия.

 

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Мисията на ЦСОП Васил Левски  в град Ловеч е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски

Град Ловеч, Община Ловеч, Пресечена скала, Троянско шосе
GSM: 0884126792, 0884949486, 0879947939
Интернет сайт: pu-lovech.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски

Още Училища в Град Ловеч

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ, Ловеч

През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров.Много векове бяха нужни за да се превърне суровата животинска кожа в продукт траен и

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ, Ловеч

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТОСтроежът на старата сграда, чието първоначални име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същат

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Ловеч

През дългогодишната си история СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, нау