Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски, Град Ловеч - Прием на ученици

заведение за възпитание на деца със соп ловеч

заведение за възпитание на деца със соп ловеч, заведение за обучение на деца със соп ловеч, заведение за рехабилитация на деца със соп ловеч, ловеч, обучение на деца с множество увреждания ловеч, обучение на деца с умствена изостаналост ловеч, обучение на деца със соп в ловеч, прием на ученици със соп ловеч, специализиран център васил левски ловеч, специализиран център град ловеч, специализиран център за деца в ловеч, център за деца с образователни потребности ловеч, център за деца с увреждания ловеч, център за деца с умствена изостаналост ловеч, център за деца със соп ловеч, център за образователна подкрепа ловеч, център за рехабилитация на деца със соп ловеч, център за соп ловеч, център за специална образователна подкрепа ловеч, цсоп васил левски, цсоп васил левски ловеч, цсоп ловеч, цсоп с добра материална база ловеч, цсоп с игротека ловеч, цсоп с общежитие ловеч, цсоп с ремонтирана база ловеч

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Прием на ученици

 Център за специална образователна подкрепа Васил Левски - Ловеч

 

 

В ЦСОП Васил Левски, Ловеч се извършва прием на ученици със СОП.

 

Центърът разполага с необходимата материална база за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес от една страна и отдих и свободни занимания от друга страна.

 

Приемът в ЦСОП Васил Левски се осъществява по следния начин:

 

Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от РЦПППО - Ловеч. Екипът обследва учениците и взима решение, което е съобразено с техните индивидуални възможности и потребности. При решение на екипа за обучение в ЦСОП, се издава становище, с която конкретният ученик се насочва за обучение в ЦСОП.

 


Учениците обучаващи се в ЦСОП са записани в три училища в град Ловеч:

 

  • учениците от 1-ви до 7-ми клас - в ОУ проф. Димитър Димов

 

  • учениците от 8-ми клас - в ПГВМ проф. д-р Димитър Димов

 

  • учениците от 9-ти и 10-ти клас - в ПГИТУ


Учениците от 1-ви до 7-ми клас завършващи съответния клас получават Удостоверение за завършен клас от съответното училище.


Учениците, завършващи 10-ти клас след успешно полагане на държавни изпити получават Свидетелство за професионална квалификация.


Учениците в професионалните паралелки са с:

 

  • тригодишен курс на обучение след 7-ми клас по специалност: Птицевъдство, професия: Работник в животновъдството.

 

  • двугодишен курс на обучение по специалност: Озеленяване и цветарство, професия Работник в озеленяването.

 

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски

Град Ловеч, Община Ловеч, Пресечена скала, Троянско шосе
GSM: 0884126792, 0884949486, 0879947939
Интернет сайт: pu-lovech.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски
Център за специална образователна подкрепа Васил Левски

Още Училища в Град Ловеч

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ

ПГ ПО КОЖАРСТВО ОБЛЕКЛО И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ МАРИЙКА И МАРИНЧО КАРАКОНОВИ, Ловеч

През 2008г. се навършиха 80 години от създаването на единственото средно кожарско училище на Балканския полуостров.Много векове бяха нужни за да се превърне суровата животинска кожа в продукт траен и

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ

ОУ ХРИСТО НИКИФОРОВ, Ловеч

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТОСтроежът на старата сграда, чието първоначални име е "Христо П. Никифоров" започва в началото на юли 1931 година и е завършен през същия месец на 1932 година. През лятото на същат

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, Ловеч

През дългогодишната си история СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, нау