Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - Габрово - Обучение

възпитатели по специална педагогика габрово

възпитатели по специална педагогика габрово, габрово, диагностични и консултативни процедури габрово, заведение за възпитание на деца със соп габрово, индивидуални образователни програми габрово, качествено съвременно специално образование, образование възпитание и обучение габрово, обучение на деца със специални потребности габрово, обучение по специални програми габрово, специлаизиран център в габрово, съвременно специално оучение габрово, център за деца с образователни потребности габрово, център за деца със специални потребности габрово, център за образователна подкрепа габрово, център за специални потребности габрово, цсоп габрово, цсоп град габрово, цсоп николай палаузов, цсоп николай палаузов габрово

Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Обучение

Центърът за специална образователна подкрепа град Габрово е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

Обучението в училище е целодневно. Провежда се по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012 год.

 

Учениците от начален етап се обучават от добре подготвени учители, които с много любов и всеотдайност въвеждат своите възпитаници в света на познанието. За малките ученици е осигурена възможност за индивидуално обучение в рамките на урочната дейност и заниманията по интереси.

 

В прогимназиален етап обучението се провежда в специализирани паралелки, което дава възможност за индивидуална работа според потребностите на всеки възпитаник. Специални педагози по иновативни методики подпомагат обучението им и повишаването на комуникативните им възможности и социализирането в общността. Те осъществяват консултативна, диагностична, обучителна и корекционно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.


Осигурена е логопедична помощ за деца с комуникативни нарушения; психологична помощ за деца и родители; квалифицирани медицински грижи.


Възпитаниците от VIII-ми клас на ЦСОП - Габрово придобиват знания и опит в обособената група за начално-професионално образование по специалност: Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения. Учениците от X-ти клас се обучават по специалност: Производство на тапицирани изделия за професионална квалификация по професия Работник в дървообработването.


За деца и семейства от областта са осигурени седмични грижи. При необходимост могат да ползват общежитие за почивните дни, за да не се нарушава връзката със семейната обстановка. Има осигурен ежедневен транспорт за учениците от града и седмичен за тези от цялата област.

Контакти

Център за специална образователна подкрепа - Габрово

Град Габрово, Община Габрово, ул. Николай Палаузов 3
Телефон: 066805656, 066805756
Факс: 066805656

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово
Център за специална образователна подкрепа - Габрово

Още Училища в Град Габрово

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, Габрово

Основно училище Христо Ботев в град Габрово води началото си от далечната 1862 година, когато даскал Пенчо Гърбата открива първото училище. През своето 150 годишно съществуване училище Христо Ботев &n

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ, Габрово

От своето създаване до днес ОУ НЕОФИТ РИЛСКИ гостоприемно отваря вратите си, за да въведе с любов своите възпитаници в тайнството на знанието. Започнало е със седем паралелки от осем учители, в настоя

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

СОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, Габрово

Мисия на училищетоосигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на ученицитеформира личностти с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско