Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

заведение за деца със соп перник

заведение за деца със соп перник, обучение на деца със соп перник, специализиран център в перник, специализиран център за деца перник, специализирано заведение за деца със соп перник, център за деца със соп перник, цсоп град перник, цсоп перник

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Информация

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Центърът за специална образователна подкрепа - град Перник е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в град Перник, ул. Димитър Благоев 147.

 

Води началото си от 1956 год. като Помощно училище - интернат за деца със специализирани образователни потребности в село Рударци, Община Перник. За учебни стаи са се ползвали дървени бараки, а пансионът се помещавал в рестутирирана по-късно вила. Обучението на децата от I-ви до VIII-ми клас се извършвало по учебни програми утвърдени от МОН.


Пред 1998 год училището е преместено в южния корпус на ОДЗ №12 Радост в кв. Църква град Перник, където вече се обучават ученици от I-ви до X-ти клас. Въведено е професионално обучение - първа професионално квалификационна степен по специалността Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

 

През 2003 год. двете помощни училища в град Перник - ПУ Й. Йовков и ПУИ Любен Каравелов са обединени.


През 2017 г. ПУИ Любен Каравелов е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа, където работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Центърът за специална образователна подкрепа - град Перник е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП. Центърът разполага с учебен корпус включващ класни стаи, логопедичен и псохологичен кабинет, кабинет по готварство, сензорна стая, стая Монтесори терапия,  медицински кабинет, кухненският бокс със столова и общежитието със спални помещения, зала за тържества, стая за отдих и развлечения и санитарни възли.

 

В ЦСОП - град Перник се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа - град Перник е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


Директор на ЦСОП - Перник е г-жа Вела Стоянова.

Контакти

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Град Перник, Община Перник, кв. Църква, ул. Димитър Благоев 147
Телефон: 076699164, 076670201
GSM: 0879297768
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Перник