Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

заведение за възпитание на деца със соп перник

заведение за възпитание на деца със соп перник, заведение за деца със соп перник, заведение за обучение на деца със соп перник, институция за деца със соп в перник, образоватена институция за деца със соп перник, обучение на деца със соп в перник, обучение на деца със соп перник, специализиран център в перник, специализиран център град прерник, специализиран център за деца перник, специализирано заведение за деца перник, специализирано заведение за деца със соп перник, специална образователна подкрепа перник, център за възпитание на деца със соп перник, център за деца с образователни потребности перник, център за деца със соп перник, център за образователна подкрепа перник, център за обучение на деца със соп перник, цсоп град перник, цсоп перник

Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Информация

Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Центърът за специална образователна подкрепа - град Перник е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в град Перник, ул. Димитър Благоев 147.

 

Води началото си от 1956 год. като Помощно училище - интернат за деца със специализирани образователни потребности в село Рударци, Община Перник. За учебни стаи са се ползвали дървени бараки, а пансионът се помещавал в рестутирирана по-късно вила. Обучението на децата от I-ви до VIII-ми клас се извършвало по учебни програми утвърдени от МОН.


Пред 1998 год училището е преместено в южния корпус на ОДЗ №12 Радост в кв. Църква град Перник, където вече се обучават ученици от I-ви до X-ти клас. Въведено е професионално обучение - първа професионално квалификационна степен по специалността Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

 

През 2003 год. двете помощни училища в град Перник - ПУ Й. Йовков и ПУИ Любен Каравелов са обединени.


През 2017 г. ПУИ Любен Каравелов е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа, където работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Центърът за специална образователна подкрепа - град Перник е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП. Центърът разполага с учебен корпус включващ класни стаи, логопедичен и псохологичен кабинет, кабинет по готварство, сензорна стая, стая Монтесори терапия,  медицински кабинет, кухненският бокс със столова и общежитието със спални помещения, зала за тържества, стая за отдих и развлечения и санитарни възли.

 

В ЦСОП - град Перник се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа - град Перник е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


Директор на ЦСОП - Перник е г-жа Елизабета Миланова.

Контакти

Помощно училище интернат Любен Каравелов

Град Перник, Община Перник, кв. Църква, ул. Димитър Благоев 147
Телефон: 076699164, 076670002
GSM: 0897846560
Интернет сайт: csop-pernik.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник
Център за специална образователна подкрепа - град Перник

Още Училища в Град Перник

Седмо основно училище Георги Сава Раковски

Седмо основно училище Георги Сава Раковски, Перник

Седмо основно училище Георги Сава Раковски, Перник е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции. Отварило врати през 1963 год.

ПЕТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

ПЕТО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ, Перник

5 СОУ П.Р.Славейков, Перник е учебно заведение с общинско финансиране. Учебният процес на учениците се провежда в една смяна - сутрин. Учениците са от Първи до Дванандесети клас.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Перник

Европейският политехнически университет е висше училище учредено през 2010 година със седалище град Перник. Академичният профил на университета за бакалаври и магистри е в модерните специалност

ПГ ПО ИКОНОМИКА

ПГ ПО ИКОНОМИКА, Перник

Професионална гимназия по икономика в град Перник е училище с традиция и поглед към бъдещето. В него учат мотивирани млади хора с високи цели. Тук се обучавт 555 ученика. Училището разполага с простор

ТПГ МАРИЯ КЮРИ

ТПГ МАРИЯ КЮРИ, Перник

Технологична професионална гимназия Мария Кюри е със седалище град Перник и има дългогодишна истопия.Специалността Металургия е създадена още през учебната 1949/1950 година, когато училището е било М

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, Перник

ХІ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН е основно училище от (І - VІІІ клас). Училището е и с общинско финансиране, с 2 учебни смени.Училището разполага с 2 компютърни кабинета, кабинети по физика химия и биология, биб

XII ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

XII ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Перник

Сътрудничеството между учители, родители и ученици, традиционната квартална атмосфера, професионализма на учителите формират най-важното у децата на тази възраст – позитивното им от