Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Информация

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново

 

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново, е специално училище за деца със специални образователни потребности.

 

В учебното заведение се обучават деца от първи до десети клас, с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.


Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.

 

Училището разполага със специални педагози, логопед, психолог, педагог на зрително затруднени, кариерен консултант.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Професията, която се предлага в специалното училище е избрана след задълбочено проучване пазара на труда в община Велико Търново.

 

Изучаваната професия и специалност за придобиване на първа степен професионална квалификация е Работник в заведенията за хранене и развлечения със специалност, съответстващи на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.

 

Училището разполага с подходяща материално - техническа база, оборудвани учебни кабинети по готварство.

 

Мисията на учебното заведение е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив - екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователно - възпитателния процес, с цел утвърждаване на учениците със специални образователни потребности като граждани на България и света.


Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни компетенции у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие.

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа

Град Велико Търново, Община Велико Търново, ж.к. Асенов, ул. Климент Охридски 50
Телефон: 062629729
GSM: 0885021910
Интернет сайт: csop-velikotarnovo.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново
Център за специална образователна подкрепа - гр. Велико Търново

Още Училища в Град Велико Търново

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Велико Търново

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Велико Търново е приемник на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и уче

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ, Велико Търново

Учебното заведение е открито на 15.09.1964 година като ПТУ по Радиотехника Ал.Ст.Попов. Целта на обучението в училището е обучението на висококвалифицирани изпълнителски кадри за нуждите на Радиозавод

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Велико Търново

ХГ Св.Св. Кирил и Методий, Велико Търново е най-старото учебно заведение на територията на град Велико Търново. Профилираната подготовка е по направления: Право и Журналистика. ХГ&n