Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - Елхово

възпитатели по специална педагогика елхово

възпитатели по специална педагогика елхово, заведение за възпитание на деца със соп елхово, заведение за обучение на деца със соп елхово, индивидуални образователни програми елхово, качествено специално образование елхово, образование възпитание и обучение елхово, обучение на деца със соп в елхово, обучение по специални програми елхово, професионално обучение на деца със соп елхово, специализиран център град елхово, специализиран център елхово, специализиран център за деца в елхово, специализиран център за деца със соп елхово, специализирано обучение на деца елхово, съвременно специално обучение елхово, център за деца с образователни потребности, център за деца със соп в елхово, център за деца със специални потребности елхово, център за образователна подкрепа елхово, цсоп град елхово, цсоп елхово

Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Информация

Информация

Центърът за специална образователна подкрепа - Елхово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

 

Води началото си от 1966 г., като помощно училище - полуинтернат и е единствено в област Ямбол. През 2017 г. е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа, който осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

ЦСОП - Елхово разполага със специализирани учебно-технически средства и подходящи социално-битови условия за обучението на деца със СОП.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

 

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


В учебното заведение се обучават 34 деца от 1-ви до 12-ти клас с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания. Обуението се провежда по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012 год.

 

В осемгодишният курс на обучение, е заложено начално ограмотяване, придобиване навици и умения за домакински, битов труд и разширяване умствения кръгозор на възпитаниците.

 

В часовете по математика децата усвояват знания на практическа основа включваща рисуване, оцветяване, моделиране на числата, работа с мозайка и други.

 

Интерс за учениците от 3-ти и 4-ти клас предизвиква любимият им час по музика, в който децата пеейки се забавляват изпълнявайки различни песнички.

 

Голям интерес предизвиква и часът по Човек и природа, където малките възпитаници се запознават с разнообразието от диви животни.

 

За възпитаниците след 8-ми клас училището предлага двугодишен курс в специализиран, добре обурудван кабинет за усвояване на професия Шивач.

 

От 2012 год. ЦСОП - Елхово участва в Проект BG051PO001-4.2.05-0001 - Да направим училището привлекателно за младите хора.

 

През учебната 2013/2014 год. в центъра бяха разкрити 2 извънкласни дейности с по 10 ученика - клуб Млад природозащитник с ръководител Димитрина Николова и Ателие Приказен свят с ръководител Марина Джаръкова.

 

Възпитаниците взимат участие и в различни проекти, един от които е Успех - даващ възможност за развитието им в области, към които проявяват интерес, придобивайки комуникационни и дискусионни умения и знания за природата, българските обичаи и традиции. В значителна степен се разви неформалното общуване между ученици, учители и родители.

 

Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа - Елхово е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

Директор на ЦСОП - Елхово е г-жа Димитрина Христова.

 

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа - Елхово

Град Елхово, Община Елхово, ул. Чаталджа 2
Телефон: 047888231
GSM: 0886797684
Интернет сайт: csop-elhovo.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово
Център за специална образователна подкрепа - Елхово

Още Училища в Община Елхово