Регистър на училищата

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, Град Кубрат

заведение за възпитание на деца със соп кубрат

заведение за възпитание на деца със соп кубрат, заведение за обучение на деца със соп кубрат, обучение на деца със соп в кубрат, специализиран център град кубрат, специализиран център за деца в кубрат, център за деца с образователни потребности кубрат, център за деца със соп кубрат, център за образователна подкрепа кубрат, център за специална образователна подкрепа, център със сензорната стая за peлаксация кубрат, център със стая за фитнес в кубрат, цсоп град кубрат

Галерия

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
Информация

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА град Кубрат е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.


ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА град Кубрат е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП. 

 

Модерната база разполга с впечатляваща сензорната стая, една от най-добрите в областта, която се използва за peлаксация. Класните стаи са модерни и удобни за обучение. Спортният комплекс разполага със стая за фитнес и физкултурен салон.


В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, логопед, психолог и кинезитерапевт са заети с обучението и възпитанието на децата.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

 

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Мисията на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА в град Кубрат е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 

През новата учебна година в центъра към СУ Христо Ботев се обучават 62 деца. Нови специалности - Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията и Парково строителство и озеленяване.

 

Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.

 

 

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Град Кубрат, Община Кубрат, ул. Страцин 12
Телефон: 084872496
GSM: 0876211018

Още Училища в Град Кубрат

Още Училища в Община Кубрат

Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски е учебно заведение в село Равно, ул. Никола Парапунов № 2, общ. Кубрат, обл. Разград. Носи името на великия български народен будител и духовник Паисий Хиле