Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков - Плевен

заведение за възпитание на деца със соп плевен

заведение за възпитание на деца със соп плевен, заведение за обучение на деца със соп плевен, обучение на деца със соп в плевен, специализиран център град плевен, специализиран център за деца в плевен, специализиран център петко р славейков плевен, център за деца с образователни потребности плевен, център за деца със соп плевен, център за образователна подкрепа плевен, център за специална образователна подкрепа, цсоп град плевен, цсоп петко рачев славейков плевен

Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков - Плевен
Информация

Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков град Плевен е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

 

Води началото си от 1954 г. за работа с децата с обучителни трудности с две паралелки към училище Единство.

 

През учебната 1956/1957 г. двете паралелки се прехвърлят към училище Марин Дринов, а следващата учебна година са преместени в училище Патриарх Евтимий и се оформят пълен брой помощни паралелки от I до VII клас.

 

Учебната 1995/1996 година е открита в новата учебна сграда предоставена от община Плевен.

 

От учебната 2000/2001 г. в училището е разкрито професионално обучение с прием след завършен VIII клас на ПУ по професия Шивач и Работник в обществено хранене.

 

През 2017 г. Помощно училище Петко Рачев Славейков е преобразуването в Център за специална образователна подкрепа - Плевен. В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Центърът за специална образователна подкрепа, Плевен е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центърът за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков град Плевен е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


Директор на ЦСОП Петко Рачев Славейков - Плевен е г-н Милен Наков.

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков град Плевен разполага с много добра материално - техническа база :

 

  • Кариерен център, сертифициран по международна програма GCDF

 

  • Компютърен кабинет

 

  • Кабинети по учебна практика

 

  • Логопедичен кабинет

 

  • Кабинет по арттерапия

 

  • Рехабилитационен кабинет

 

  • Обучение по индивидуални образователни програми

 

  • Извънкласни и извънучилищни дейности - проект УСПЕХ

 

ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИЯ

Работник в заведенията за хранене и развлечения


Професионално обучение по програма А за придобиване І степен на професионална квалификация по специалността - Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения


Срок на обучение - 2 години


ПРОФЕСИЯ

Работник в производство на облекло


Професионално образование по програма А за придобиване І степен на професионална квалификация по специалността - Производство на облекло


Срок на обучение - 2 години

 

Контакти

Помощно училище Петко Рачев Славейков

Град Плевен, Община Плевен, жк. Сторгозия, ПК 523
Телефон: 064680154
Факс: 064680154
Интернет сайт: www.csop-pleven.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков - Плевен
Център за специална образователна подкрепа Петко Рачев Славейков - Плевен

Още Училища в Град Плевен

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Плевен

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, Плевен е училище с богата история, което през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. В своята дългогоди

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров, Плевен

Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, п

Регистър на училищата

Медицински университет, Плевен

Медицинският университет осъществява обучение по десет специалности в четири професионални направления. С висококвалифицирания и ерудиран академичен състав, с внушителната си материална база, универси

Спортно училище Георги Бенковски

Спортно училище Георги Бенковски, Плевен

Спортно училище Георги Бенковски, град Плевен е първото учебно заведение за спортна подготовка в България, основано със Заповед на Министъра на народната просвета г-н Ганчо Ганев №Д - 9/05.06.196

Начално училище Патриарх Евтимий

Начално училище Патриарх Евтимий, Плевен

Начално училище Патриарх Евтимий е учебно заведение с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отворило врати през далечната 1906 год.

Средно училище Христо Смирненски

Средно училище Христо Смирненски, Плевен

Средно училище Христо Смирненски, Плевен е учебно заведение с богат история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. През всички тези немалко годин

Средно училище Пейо Крачолов Яворов

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, Плевен

Средно училище Пейо Крачолов Яворов, град Плевен е с богата история, изпълнена със събития, допринесли за сегашния вид и авторитет на учебното заведение. Отваря врати през 1969 година, за да