Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика, Село Долно Драглище

заведение за деца със соп долно драглище

заведение за деца със соп долно драглище, обучение на деца със соп в долно драглище, специализиран център долно драглище, специализиран център за деца в долно драглище, център за деца със соп плевен долно драглище, център рилска иглика долно драглище, цсоп долно драглище, цсоп рилска иглика, цсоп рилска иглика долно драглище, цсоп село долно драглище

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика
Информация

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в село Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград.

 

Води началото си от 1960 год. като Помощно училище - интернат за деца със специализирани образователни потребности, помещаващо се в съществуващото вече училище Св. Св. Кирил и Методий.

 

През 2017 г. Помощното училище е преобразуването в Център за специална образователна подкрепа. В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа Рилска иглика е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


Директор на ЦСОП - Долно Драглище е г-н Кирил Караджов.

Контакти

Помощно училище-интернат

Телефон: 074403218

Галерия

Още Училища в Община Разлог

ПГМСС

ПГМСС, Разлог

ПГМСС е професионална гимназия по механизация на селското стопанство, с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.

ПГТХТ НИКОЛА СТОЙЧЕВ

ПГТХТ НИКОЛА СТОЙЧЕВ, Разлог

Днес в ПГТХТ "Никола Стойчев" се обучават 309 ученици в 14 паралелки, в 10 различни специалности. Всяка специалност дава на учениците професионални знания успоредно със задължителната общообразователн

Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Рилска иглика, Долно Драглище

Центърът за специална образователна подкрепа Рилска иглика е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в село Долно Драглище, община Разлог, обл