Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев, Град Свиленград

детски терапевтичен център свиленград

детски терапевтичен център свиленград, заведение за деца със соп свиленград, обучение на деца със соп в свиленград, сензорна стая свиленград, сензорната градина свиленград, спезиализрано заведение за деца със соп свиленград, специализиран център за деца в свиленград, специализиран център свиленград, терапевтичен център къщата на децата, център за деца със соп свиленград, център за подкрепа стефан василев, център за подкрепа стефан василев свиленград, център за работа с деца със соп свиленград, център за соп свиленград, цсоп свиленград, цсоп стефан василев свиленград

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Информация

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев - Свиленград

 

Центърът за специална образователна подкрепа Стефан Василев е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Свиленград.


Води началото си като Помощно училище - интернат за деца със специализирани образователни потребности, което през 2017 г. е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.


В ЦСОП Стефан Василев се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания.


Центърът е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.


Детският терапевтичен център Къщата на децата, оборудваната сензорна стая, залата за кинезитерапия, кабинетът за арт и трудова терапия, алтернативните педагогически, психологически, терапевтични и рехабилитационни системи спомогнат за социалната адаптация и интеграция на деца със СОП.


Сензорната градина позволява стимулиране на сетивата на децата, лишени от възможността да възприемат природните обекти и да общуват с естествения ландшафт.


Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на ЦСОП Стефан Василев, Свиленград е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


След завършване на образованието си ученицита придобиват професия - работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.


Директор на ЦСОП Стефан Василев е г-жа Юлия Илева.

Контакти

ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Град Свиленград, Община Свиленград, ул. Максим Горки 2А
Факс: 037971651

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев
Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев

Още Училища в Град Свиленград

Още Училища в Община Свиленград

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев

Център за специална образователна подкрепа Стефан Василев, Свиленград

Центърът за специална образователна подкрепа Стефан Василев е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в Свиленград. Води началото с