Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - Търговище

заведение за деца със соп търговище

заведение за деца със соп търговище, обучение на деца със соп търговище, пуи доктор петър берон, пуи др петър берон търговище, пуи търговище, специализиран център град търговище, специализиран център за деца в търговище, център за деца със соп търговище, център за образователна подкрепа търговище, цсоп град търговище, цсоп търговище

Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Информация

Център за специална образователна подкрепа - Търговище

Центърът за специална образователна подкрепа - Търговище е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности.

 

Води началото си като Помощно училище - интернат Д-р Петър Берон, преобразувано в Център за специална образователна подкрепа - Търговище през 2017 год.

 

Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

В учебното заведение се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множествени увреждания - синдром на Даун, аутизъм, детска церебрална парализа и множество увреждания от първи до десети клас от цялата област.

 

Обучението се провежда по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012 год.

 

Центърът за специална образователна подкрепа - Търговище е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП. Обучението в училище е целодневно. За деца и семейства от областта са осигурени седмични грижи. При необходимост могат да ползват общежитие за почивните дни, за да не се нарушава връзката със семейната обстановка. Има осигурен ежедневен транспорт за учениците от града и седмичен за тези от цялата област.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.

 

Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.

 

Изучаваните професии и специалности за придобиване на професионална квалификация съответстват на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности. Училището предлага специалност: Озеленяване и цветарство - професионална подготовка първа степен по професията Работник озеленяване и цветарство.

 

Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа град Търговище е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.

 


Директор на ЦСОП е г-жа Йорданка Маринкова.

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа

Град Търговище, Община Търговище, ул. Кюстенджа 85
Телефон: 060167278, 060163483
Интернет сайт: obrcentar-tg.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище

Още Училища в Град Търговище

Професионална гимназия по земеделие

Професионална гимназия по земеделие, Търговище

Професионална гимназия по земеделие, град Търговище е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Води своето начало

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ, Търговище

Скъпи родители,Ние, учителите от IV ОУ "Иван Вазов" добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности.П