Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа - Търговище - Обучение

заведение за деца със соп търговище

заведение за деца със соп търговище, обучение на деца със соп търговище, пуи доктор петър берон, пуи др петър берон търговище, пуи търговище, специализиран център град търговище, специализиран център за деца в търговище, център за деца със соп търговище, център за образователна подкрепа търговище, цсоп град търговище, цсоп търговище

Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Обучение

Центърът за специална образователна подкрепа, Търговище е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

Обучението в училище е целодневно. Провежда се по Индивидуални образователни програми, Съгласно рамкови учебни програми, отвърдени от министъра на образованието и науката със заповед №РД -09-499/26.04.2012 год.

 

Учениците от начален етап се обучават от добре подготвени учители, които с много любов и всеотдайност въвеждат своите възпитаници в света на познанието. За малките ученици е осигурена възможност за индивидуално обучение в рамките на урочната дейност и заниманията по интереси.

 

В прогимназиален етап обучението се провежда в шест специализирани паралелки. Децата във всяка една от тях са средно по 4-8, което дава възможност за индивидуална работа според потребностите на всеки възпитаник. Специални педагози по иновативни методики подпомагат обучението им и повишаването на комуникативните им възможности и социализирането в общността. Те осъществяват консултативна, диагностична, обучителна и корекционно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

Сформирани са две полуинтернатни и три интернатни групи. Осигурена е логопедична помощ за деца с комуникативни нарушения; психологична помощ за деца и родители; квалифицирани медицински грижи.

 

Училището предлага специалност: Озеленяване и цветарство - професионална подготовка първа степен по професията Работник озеленяване и цветарство.

 

За деца и семейства от областта са осигурени седмични грижи. При необходимост могат да ползват общежитие за почивните дни, за да не се нарушава връзката със семейната обстановка. Има осигурен ежедневен транспорт за учениците от града и седмичен за тези от цялата област.

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа

Град Търговище, Община Търговище, ул. Кюстенджа 85
Телефон: 060167278, 060163483
Интернет сайт: obrcentar-tg.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище
Център за специална образователна подкрепа - Търговище

Още Училища в Град Търговище

Професионална гимназия по земеделие

Професионална гимназия по земеделие, Търговище

Професионална гимназия по земеделие, град Търговище е учебно заведение с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Води своето начало

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ

4 ОУ ИВАН ВАЗОВ, Търговище

Скъпи родители,Ние, учителите от IV ОУ "Иван Вазов" добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности.П