Регистър на училищата

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки, Град Кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат, добри условия за живот на учениците кубрат, единственото обслужващо звено в кубрат, желан учебно възпитателен и социален център, обслужващо звено град кубрат, обслужващо училищно звено кубрат, общежитие кубрат, общежитие максим горки кубрат, общежитие с богат библиотечен фонд, общежитие с добра материалната база кубрат, педагогически персонал с богат опит кубрат, препоръчано общежитие кубрат, самостоятелно общежитие кубрат, уо максим горки град кубрат, ученическо общежитие кубрат, ученическо общежитие максим горки, ученическо общежитие максим горки кубрат, център за подкрепа и личностно развитие горки, център за подкрепа и личностно развитие кубрат, цплр кубрат, цплр максим горки, цплр максим горки кубрат, цплр ученическо общежитие кубрат, цплр ученическо общежитие максим горки

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
Информация

Информация

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки е със седалище град Кубрат, ул. Страцин 2.

 

Открито през учебната 1953-1954 г. с цел настаняване на децата от близките села, учащи в Единното средно училище в града.

 

За период от 23 години са построени 3 сгради с капацитет 500 деца, като през 1977 г. Ученическо общежитие Максим Горки вече разполага със солидна материална база, включваща библиотека и богат библиотечен фонд, телевизори, магнетофони, грамофони и много други УТС.

 

Всичко това прави обслужващото звено в град Кубрат притегателен център за много ученици, като им се осигуряват добри битови условия при минимален наем.


Учениците, настанени в Общежитието, са предимно от социално слаби семейства с безработни родители или родители-инвалиди от селата на общината. По-малък е броят на учениците от съседните общини, поради финансови проблеми в семействата. Увеличава се и броят на ромите, които успешно завършват средно образование. Те са от село Сеслав и работят със Асоциация „Интегро”.


Към днешна дата ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки се помещава в 5-етажна сграда. Апартаментите, в които са настанени учениците, са освежени, с обновено обзавеждане. Стаите са със самостоятелен санитарен възел, парно и кабелна телевизия. Сградата разполага със занимални, видеотека и компютърен кабинет и столова.


Материалната база се подобрява всяка година, подобряват се условията за учение и отдих и интегрирането на децата със специални образователни изисквания. Всичко това спомага за решаването на проблема с отпадащите ученици от училище.

 

Учащите, настанени в общежитието придобиват навици за здравословен начин на живот, които много от семействата им не могат да предложат и ще се грижат сами за обновената база, като за свой втори дом.


ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки обслужва училищата в града и подпомага учебно - възпитателния процес. Учениците са разпределени в групи, за всяка група отговаря възпитател. Осигурен е 24-часов режим на работа на педагогическия персонал, включващ възпитатели с дългогодишен опит, с нужната педагогическа и научна квалификация, предоставяйки безплатни консултации по различните учебни предмети.


Учебно-възпитателният процес е насочен към изграждането на умения за самоподготовка и чувство за отговорност и дисциплина у учениците.


Възпитателите ангажират учениците в културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и поддържат контакти с родители, преподаватели и педагогически съветници.

 

Звеното развива, създадените през годините, традиции в художествената самодейност, туристическата и спортната дейност.


В ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат работят 4 старши възпитатели и директор. Заниманията по интереси са обединени в клубна дейност. Възпитателната работа е адекватна на условията, при които живее младото поколение днес.

 

През 2022г. Община Кубрат извърши строително-ремонтните дейности по сградата. След цялостно обновяване на покривната конструкция и асфалтиране на паркинговото пространство около сградата, строителни работници извършиха и цялостно саниране на общежитието. 

 


Общежитието в град Кубрат е единственото обслужващо звено в общината, което с всяка изминала учебна година, се превръща във все по-желан от учениците учебно-възпитателен и социален център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени личности.

 

Директор на  ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки e г-жа Росица Неделчева.

 

Контакти

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки

Град Кубрат, Община Кубрат, ул. Страцин 2
Телефон: 084873291
GSM: 0879590952

Галерия

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки

Още Училища в Град Кубрат

Още Училища в Община Кубрат