Регистър на училищата

ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ, Град Кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат, добри условия за живот на учениците кубрат, единственото обслужващо звено в кубрат, желан учебно възпитателен и социален център, обслужващо звено град кубрат, общежитие максим горки кубрат, общежитие с богат библиотечен фонд, общежитие с добра материалната база кубрат, педагогически персонал с богат опит кубрат, уо максим горки град кубрат, ученическо общежитие максим горки

ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ
Информация

Информация

 

ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ е със седалище град Кубрат, ул. Страцин 2.

 

Открито през учебната 1953-1954 г. с цел настаняване на децата от близките села, учащи в Единното средно училище в града.

 

За период от 23 години са построени 3 сгради с капацитет 500 деца, като през 1977 г. УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ вече разполага със солидна материална база, включваща библиотека и богат библиотечен фонд, телевизори, магнетофони, грамофони и много други УТС. Всичко това прави обслужващото звено в град Кубрат притегателен център за много ученици, като им се осигуряват добри битови условия при минимален наем.


Учениците, настанени в Общежитието, са предимно от селата на общината, по-малък е броят на учениците от съседните общини, поради финансови проблеми в семействата.
Почти всички ученици са от социално слаби семейства с безработни родители или родители-инвалиди. Увеличава се и броя на ромите, които успешно завършват средно образование. Те са от село Сеслав и работят със Асоциация „Интегро”.


Към днешна дата УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ се помещава в 5-етажна сграда. Апартаментите, в които са настанени учениците, са освежени, с обновено обзавеждане. Сградата разполага със занимални, видеотека и компютърен кабинет.


Материалната база на УО МАКСИМ ГОРКИ, Кубрат се подобрява всяка година, подобряват се условията за учение и отдих и интегрирането на децата със специални образователни изисквания. Всичко това спомага за решаването на проблема с отпадащите ученици от училище.

 

Учащите, настанени в общежитието придобиват навици за здравословен начин на живот, които много от семействата им не могат да предложат и ще се грижат сами за обновената база, като за свой втори дом.


УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ обслужва училищата в града и подпомага учебно - възпитателния процес. Учениците са разпределени в групи, за всяка група отговаря възпитател. Осигурен е 24-часов режим на работа на педагогическия персонал, включващ възпитатели с дългогодишен опит, с нужната педагогическа и научна квалификация, предоставяйки безплатни консултации по различните учебни предмети.


Учебно-възпитателният процес е насочен към изграждането на умения за самоподготовка и чувство за отговорност и дисциплина у учениците.


Възпитателите ангажират учениците в културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и поддържат контакти с родители, преподаватели и педагогически съветници.

 

Звеното развива, създадените през годините, традиции в художествената самодейност, туристическата и спортната дейности.


В УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ, Кубрат работят 4 старши възпитатели и директор. Заниманията по интереси са обединени в клубна дейност. Възпитателната работа е адекватна на условията, при които живее младото поколение днес.


Общежитеивто в град Кубрат е единственото обслужващо звено в общината, което с всяка изминала учебна година, се превръща във все по-желан от учениците учебно-възпитателен и социален център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени личности.

 

Директор e Виолета Николова Костадинова.

 

Контакти

ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ МАКСИМ ГОРКИ

Град Кубрат, Община Кубрат, ул. Страцин 2
Телефон: 084873291
GSM: 0879590952

Още Училища в Град Кубрат

Още Училища в Община Кубрат