Регистър на училищата

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки, Град Кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат

възпитатели с дългогодишен опит кубрат, добри условия за живот на учениците кубрат, единственото обслужващо звено в кубрат, желан учебно възпитателен и социален център, обслужващо звено град кубрат, обслужващо училищно звено кубрат, общежитие кубрат, общежитие максим горки кубрат, общежитие с богат библиотечен фонд, общежитие с добра материалната база кубрат, педагогически персонал с богат опит кубрат, препоръчано общежитие кубрат, самостоятелно общежитие кубрат, уо максим горки град кубрат, ученическо общежитие максим горки, цплр кубрат, цплр максим горки, цплр максим горки кубрат, цплр ученическо общежитие кубрат, цплр ученическо общежитие максим горки

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки
Информация

Информация

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки е със седалище град Кубрат, ул. Страцин 2.

 

Открито през учебната 1953-1954 г. с цел настаняване на децата от близките села, учащи в Единното средно училище в града.

 

За период от 23 години са построени 3 сгради с капацитет 500 деца, като през 1977 г. Ученическо общежитие Максим Горки вече разполага със солидна материална база, включваща библиотека и богат библиотечен фонд, телевизори, магнетофони, грамофони и много други УТС. Всичко това прави обслужващото звено в град Кубрат притегателен център за много ученици, като им се осигуряват добри битови условия при минимален наем.


Учениците, настанени в Общежитието, са предимно от селата на общината, по-малък е броят на учениците от съседните общини, поради финансови проблеми в семействата.
Почти всички ученици са от социално слаби семейства с безработни родители или родители-инвалиди. Увеличава се и броя на ромите, които успешно завършват средно образование. Те са от село Сеслав и работят със Асоциация „Интегро”.


Към днешна дата ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки се помещава в 5-етажна сграда. Апартаментите, в които са настанени учениците, са освежени, с обновено обзавеждане. Сградата разполага със занимални, видеотека и компютърен кабинет.


Материалната база се подобрява всяка година, подобряват се условията за учение и отдих и интегрирането на децата със специални образователни изисквания. Всичко това спомага за решаването на проблема с отпадащите ученици от училище.

 

Учащите, настанени в общежитието придобиват навици за здравословен начин на живот, които много от семействата им не могат да предложат и ще се грижат сами за обновената база, като за свой втори дом.


ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки обслужва училищата в града и подпомага учебно - възпитателния процес. Учениците са разпределени в групи, за всяка група отговаря възпитател. Осигурен е 24-часов режим на работа на педагогическия персонал, включващ възпитатели с дългогодишен опит, с нужната педагогическа и научна квалификация, предоставяйки безплатни консултации по различните учебни предмети.


Учебно-възпитателният процес е насочен към изграждането на умения за самоподготовка и чувство за отговорност и дисциплина у учениците.


Възпитателите ангажират учениците в културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и поддържат контакти с родители, преподаватели и педагогически съветници.

 

Звеното развива, създадените през годините, традиции в художествената самодейност, туристическата и спортната дейности.


В ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки, Кубрат работят 4 старши възпитатели и директор. Заниманията по интереси са обединени в клубна дейност. Възпитателната работа е адекватна на условията, при които живее младото поколение днес.


Общежитието в град Кубрат е единственото обслужващо звено в общината, което с всяка изминала учебна година, се превръща във все по-желан от учениците учебно-възпитателен и социален център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени личности.

 

Директор на  ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки e г-жа Росица Неделчева.

 

Контакти

ЦПЛР - Ученическо общежитие Максим Горки

Град Кубрат, Община Кубрат, ул. Страцин 2
Телефон: 084873291
GSM: 0879590952

Галерия

Още Училища в Град Кубрат

Още Училища в Община Кубрат

Начално училище Св. Паисий Хилендарски

Начално училище Св. Паисий Хилендарски, Равно

Начално училище Св. Паисий Хилендарски е учебно заведение в село Равно, ул. Никола Парапунов № 2, общ. Кубрат, обл. Разград. Носи името на великия български народен будител и духовник Паисий Хиле