Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген, Град София

център едуард сеган кв надежда 1

център едуард сеган кв надежда 1, център едуард сеган софия, център за образователна подкрепа софия, цсоп град софия, цсоп едуард сеган, цсоп едуард сеган надежда 1, цсоп едуард сеган софия, цсоп жк надежда 1, цсоп софия

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген
Информация

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген

Центърът за специална образователна подкрепа Едуард Сеген е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности в гр. София, жк. Надежда 1.

 

Води началото си от 1950 год. като Трето помощно училище за деца с интелектуална недостатъчност - аутизъм, епилепсия, детска церебрална парализа, синдром на Даун, хипофизарен нанизъм, хиперкинетичен синдром и други.


Дейността стартира с една паралелка в сградата на ул. Борба №1 под ръковдоството и грижите на г-жа Мариета Миховска.


През 1980 год. училището е настанено в преустроената за целта сграда на ул. Възрожденска №10, където се помещава и в момента.

 

През 2017 г. със заповед на Министъра на образованието и науката се измени правният статут и Трето помощно училище Едуард Сеген вече е Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген. Извършена е цялостна промяна на стратегията и методиката на педагогическа работа с учениците, като се спазва ЗПУО и Наредбата за приобщаващо образование.


В ЦСОП работят педагози с висока професионална квалификация и опит.


Центърът осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа и лечебно-възпитателна дейност, насочена към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

 

ЦСОП Едуард Сеген е снабден с подходящи социално-битови условия и специализирани учебно-технически средства за обучението на деца със СОП.

 

В центъра се обучават деца от I-вa до XI-тa група със затруднения в когнитивното, езиково-говорното развитие и нарушения в способността за учене. Те са записани в класове и посещават общообразователни училища - 16-то ОУ Райко Жинзифов и 101-во СУ Бачо Киро. 

 

Обособените групи в ЦСОП Едуард Сеген са с малък брой деца, което дава големи възможности за индивидуална работа според потребностите и интересите на всеки възпитаник.

 

Екип от висококвалифицирани възпитатели по специална педагогика, са заети с обучението и възпитанието на децата.


Присъствието на логопед, психолог и кинезитерапевт, оценяват образователните потребности, следят динамиката в развитието на децата и разработват индивидуални образователни програми за тяхното обучение, образование и развитие.

 

Обучението се провежда по разбираем и лесен за възприемане начин, за да протича учебния процес без затруднения и след приключването му децата да са добили стабилни познания и увереност в себе си.


Персоналът на училището се грижи с внимание и любов за всички деца. Тук те получават образование, възпитание и обучение, посредством използване на учебни помагала, по специални програми, съобразени с възможностите на учениците.


Мисията на Центъра за специална образователна подкрепа Рилска иглика е да осигури качествено съвременно специално образование, което да формира у учениците умения и социални компетенции, които са основа за адаптацията им в социалния и обществения живот.


Директор на ЦСОП Едуард Сеген, гр. София е г-жа Поликсения Кисимова.

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Едуард Сеген

Град София, Община Столична, жк Надежда 1, ул. Възрожденска 10
Телефон: 029383157
Факс: 029383157
Email: pu3@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в