Регистър на училищата

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров, Град Елхово - Прием

възпитатели по специална педагогика елхово

възпитатели по специална педагогика елхово, заведение за възпитание на деца със соп елхово, заведение за обучение на деца със соп елхово, индивидуални образователни програми елхово, качествено специално образование елхово, образование възпитание и обучение елхово, обучение на деца със соп в елхово, обучение по специални програми елхово, професионално обучение на деца със соп елхово, специализиран център град елхово, специализиран център елхово, специализиран център за деца в елхово, специализиран център за деца със соп елхово, специализирано обучение на деца елхово, съвременно специално обучение елхово, център за деца с образователни потребности, център за деца със соп в елхово, център за деца със специални потребности елхово, център за образователна подкрепа елхово, цсоп град елхово, цсоп елхово, цсоп никола йонков вапцаров елхово

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Прием

Приемът на ученици в ЦСОП Никола Йонков Вапцаров, Елхово се осъществява съгласно Наредба № 1 от 23 януари 2009 год. за обучението на деца със специални образователни потребносни и/или с хронични заболявания.


Необходими документи за записване на ученици за записване на ученици от 1-ви до 8-ми клас:

 

 • Заявление от родителя да Директора за приемане и записване в училището

 

 • Първична оценка на ЕКПО към РИО на МОН

 

 • Заповед на Министъра на МОН

 

 • Психолого - педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на детската градина или училището в което било детето / ученика

 

 • Здравен картон

 

 • Акт за раждане

 

 • Медицински документи

 

 • Удостоверение за преместване - за ученици от 2-ри до 8-ми клас

 

 • Удостоверение за завършен клас - за ученици от 2-ри до 8-ми клас

 
ЦСОП Никола Йонков Вапцаров, Елхово предлага професионално обучение с прием след завършен VIII клас на ПУ по професия Шивач, с курс на обучение 2 години и придобиване на І-ва степен на професионална квалификация.

 

Изучаваната специалност за придобиване на професионална квалификация съответства на възможностите и интересите на учениците със специални образователни потребности.


Педагогически екип полага грижи учениците да получат обучение и възпитание, осигуряващо успешна социална интеграция и професионална реализация.


Необходими документи за записване на ученици за професионално обучение след 8-ми клас на помощно училище:

 

 • Заявление за приемане

 

 • Удостоверение за завършен 8-ми клас на помощно училище или удостоверение за завършен 8-ми клас на общообразователно училище с ресурсно подпомагане

 

 • Психолого - педагогическа характеристика

 

 • Здравен картон

 

 • 4 бр. снимки

 

 • Медицински документи

 

 • Акт за раждане

 

 • Копие от лична карта

 

Контакти

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров

Град Елхово, Община Елхово, ул. Чаталджа 2
Телефон: 047888231
GSM: 0886797684
Факс: 047888231
Интернет сайт: csop-elhovo.com

Галерия

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров
Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров

Още Училища в Община Елхово

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров

Център за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров, Елхово

Центърът за специална образователна подкрепа Никола Йонков Вапцаров, Елхово е специализирано заведение за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Води началото