Регистър на училищата

Център за ученическо техническо и научно творчество, Град Плевен - Дейност

занимания по астрономия плевен

занимания по астрономия плевен, занимания по интереси за деца плевен, запознаване с древната наука астрономия плевен, извънучилищен център за работа с деца плевен, извънучилищни занимания плевен, извънучилищно възпитателно заведение плевен, плевен, развиване на логическото мислене плевен, различни школи за ученици плевен, решаване на логически задачи плевен, техническо и научно творчество плевен, център за занимания плевен, център за извънучилищна дейност плевен, център за научно творчество плевен, център за работа с деца в плевен, център за техническо творчество плевен, център с разнообразни кръжоци в плевен, център с разнообразни курсове в плевен, център с разнообразни школи плевен, цутнт плевен

Галерия

Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество
Център за ученическо техническо и научно творчество

Център за ученическо техническо и научно творчество
Дейност

В Центъра за ученическо техническо и научно творчество - Плевен се стремят да развиват детските индивидуалност и творчество.

 

Това се постига чрез създадените подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата. Осигурени са всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното им развитие.

 

Всички нови познания помогнат на децата да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.

 

Кръжочниците възприемат информацията с увлечение, заниманията са интересни и пълноценни, изпълнени с динамика и активност. Знанията и свързаните с тях умения се усвояват максимално, като се отделя време за развитие и на необходимите практическите умения.

 

Екология - целта на кръжока е да развива детската любознателност и любов към природата, придобивайки знания за отделните видове растения и животни. С различни методи се разкрива красотата на природата, развиват се и се утвърждават навици за опазване на околната среда и природата, която ни дарява - здраве и хармония.


БЕЛ - кръжокът Магията на словото цели да надгражда знанията на учениците по български език и литература, да стимулира творческото мислене, да развива общуването на учениците: правилно и стегнато изразяване, умело използване на пословици, поговорки, афоризми, фразеологизми за постигане на по-голяма образност и разнообразие на речта.

 

Начално техническо творчество е с практико - приложен и познавателен характер, свързана със запознаване и използване в процеса на работа на различни видове материали - хартия, природа, текстил и техника при работа с тях. Изработват се: апликации, композиции и сувенири от различни материали; декоративни пана, кукли, бижутата и други. 

 

Математика и астрономия - развиване на логическото мислене и въображение чрез решаване на логически задачи. Запознава с древната наука Астрономия, наблюдавайки звездите, Луната, Слънцето и небето.

 

Техническо конструиране - целите, поставени пред кръжочниците е да развиват своите способности и умения в областта на науката, техниката и технологиите.

 

Археология етнография и краезнание


Младите Лидери

 

Център за ученическо техническо и научно творчество - Плевен се намира се на ул. Дойран 79, ет. 2 (бившия Пионерски дом). Всички школи, кражоци и клубове към Центъра са БЕЗПЛАТНИ за децата.

Контакти

Център за ученическо техническо и научно творчество

Град Плевен, Община Плевен, ул. Дойран 79, ет. 2 (бившия Пионерски дом)
Телефон: 064800927
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Плевен