Регистър на училищата

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център, Град Пловдив

иеоц пловдив

иеоц пловдив, източно европейски образователен център, квалифицирани широкопрофилни кадри пловдив, колеж пловдив, колец иеоц пловдив, обучение на европейско ниво колеж пловдив, операторско майсторство пловдив, предпочитан колеж в пловдив, препоръчан частен колеж пловдив, специалист охранителна дейност пловдив, специалист телевизионна и филмова режисура, специалност режисьор на пулт пловдив, специалност репортер и водещ пловдив, телевизионна и филмова режисура пловдив, треньор по водни спортове пловдив, треньор по лека атлетика пловдив, треньор по футбол пловдив, фундаментални и професионални умения пловдив, частен професионален колеж пловдив, чпк иеоц пловдив, чпк пловдив

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център
Информация

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Колеж Източен европейски образователен център, ПловдивЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив е е едно от най-младите, но вече утвърдили се учебни заведения в Пловдив.

 

Открит с Държавен лиценз № РД-14-102/25.04.2008 г. (обн. ДВ бр. 49) и осъществява обучение след завършено средно образование съгласно Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.


Колеж Източен европейски образователен център е създаден съобразно нормативната уредба на ЕС в сферата на образованието като авторски проект на фондация „Помогни на нуждаещите се” - неправителствена организация в обществена полза с богат опит и позиции в обществото.


Разполага със собствена учебна база, включваща два учебни корпуса с лекционни и семинарни зали, компютърен център Джон Атанасов, библиотека и учебно ТВ студио. Практическите занятия се провеждат по договор в специализирани бази.


Департамент Общество, туризъм, спорт и сигурност подготвя специалисти по ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ в съответствие с Директивата на Съвета на Европа за охрана на обектите от критичната инфраструктура. Учебният план и учебните програми за специалността са разработени в съответствие с държавните образователни изисквания, определени с Наредба 9/04.12.2006 г. на Министерство на образованието, младежта и науката. В рамките на обучението колежаните преминават и спецкурс Освобождаване на похитени лица по специална програма. В департамента се готвят специалисти и по специалностите: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА.

 

От 2009 година със Заповед №РД-14-103/7.7.2009 г. (обн. в ДВ бр. 57/24.7.2009 г.) стартира и програмата със спортен профил за подготовка на професионални кадри - ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ, ТРЕНЬОР ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ – АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ И КАНУ-КАЯК, ТРЕНЬОР ПО АВТОМОБИЛИЗЪМ И МОТОЦИКЛЕТИЗЪМ, както и ТРЕНЬОРИ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА. Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за правоспособност – ТРЕНЬОР ПО СЪОТВЕТНИЯ ВИД СПОРТ.

 

Департамент Аудио-визуални изкуства и медийни продукти подготвя специалисти по ТЕЛЕВИЗИОННА И ФИЛМОВА РЕЖИСУРА, ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО, РЕЖИСЬОРИ НА ПУЛТ, както и РЕПОРТЕРИ И ВОДЕЩИ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОПРЕДАВАНИЯ.

 

Към Колежа е създаден и Департамент Обучение в екстремна обстановка за лица от пенитенциарните заведения.


Специалистите, заети в ЧПК, Пловдив предават на студентите професионални компетенции за работата в екип, иновативност, амбициозност, предприемчивост и адаптивност.

 

Обучението във всички специалности се осъществява по утвърдени от образователното министерство учебни планове и програми, даващи възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър.

 

Всички желаещи да се обучават в ЧПК Източен европейски образователен център, Пловдив могат да кандидатстват след завършено средно образование, приемът се осъществява по документи.

 

Контакти

Частен професионален колеж Източен европейски образователен център

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Пазаджишко шосе
Телефон: 032966840
GSM: 0878160160, 0878170160, 0878150150
Факс: 032966840
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ , Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД