Регистър на училищата

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Град Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ
Информация

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД14-4310.V.1995 година.

 

Основател и собственик на училището, инж. Стоян Сариев, който не пести сили и средства в стремежа си за създаване на модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното образование.


Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Стоянстрой - Пловдив разполага с отлична материалан база.


В началото на 2003/2004 учебна година, благодарение на вложените от собственика на Гимназията инж. Стоян Сариев средства, училището се сдобива със собствена, модерна сграда, разполагаща с всички необходими условия за провеждане на качествен учебен процес.

 

Новата база на гимназията разполага с компютърна зала, зала за тенис на корт, зала за тенис на маса и открити тенис кортове.

 

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Стоянстрой - Пловдив предлага различни форми на обучение - дневна, самостоятелна и индивидуална.

 

Обучението на новоприетите ученици в VIII (подготвителен) клас е целодневно. То е съобразено с всички нормативни изисквания на МОМН и МНЗ :

 

  • Учебните занимания се провеждат в собствена сграда, съобразена с всички изисквания за здравословни и безопасни условия на обучение и труд
  • Всеки месец родителите получават бланка по образец с текущите оценки по всички предмети, направените от ученика извинени и неизвинени отсъствия, както и бележки за поведението на ученика
  • Учебните занятия се провеждат сутрин от 8.00 часа и приключват най-късно в 14.00 часа
  • След приключване на редовните часове, при необходимост се провеждат консултации по различните предмети. Изготвен е график на консултациите, съобразен със заетостта на учителите.


Съветът на ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ номинира Частна Английска Гимназия Стоянстрой с престижните отличия - „ЗЛАТНА КНИГА” за принос в развитието на българското образование и „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО за управление чрез нови инициативи и прилагане на съвременни модели в българското образование.

 

Контакти

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

Град Пловдив, Община Пловдив-град, бул. Шести септември 252
Телефон: 032622656
Интернет сайт: 

Още Училища в Град Пловдив