Регистър на училищата

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК, Град Пловдив

Галерия

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК
Информация

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК

Частна профилирана езикова гимназия Едмънд Бърк е със седалище град Пловдив. Учебното заведение е с интензивно изучават и овладяват задължително два чужди езика. След дипломирането си учениците имат възможност да продължат образованието си в Национален военен университет Васил Левски град Велико Търново, без да полагат конкурсен изпит. ЧПЕ Едмънд Бърк предлага разнообразен и интересен училищен живот в клубове, извънкласни форми, участия в проекти, конкурси, олимпиади и състезания. Училището разполага с модерна обурудвана учебна база, богата библиотека и добри условия за всестранно развитие и спорт. Подготовката на учениците за продължаване на образованието им се осъществява от висококвалифицирани, опитни, амбициозни и добре мотивирани преподаватели. Учебното заведение  предлага  СИП  за изучаване  на  един балкански език - турски, гръцки, сръбски, румънски или китайски език. Предлага индивидуални програми за ученици, отпаднали от редовна форма на обучение от 8-ми до 12-ти клас, както и на не дипломирали се от минали години ученици. 

В учебното заведение паралелките са с малък брои ученици - не повече от 12 деца в клас.

Прием за 1-ви клас - паралелки:

ЗИП Български език и литература

ЗИП Математика

ЗИП Английски език

Прием за 5-ти клас - паралелки с интензивно изучаване на следните езици:

Първи чужд език - Английски или друг по избор.

Втори чужд език - по избор - немски, френски, испански, италиански или руски език.

Приемат се ученици завършващи 7 клас за подготвителна паралелка.

Профил - Чуждоезиков с интензивно изучаване на съответния език - 21 часа седмично.

Избраният първи чужд език определя съответната паралелка - Английска, Френска, Немска, Руска или Испанска.

В чуждоезиковия профил се постига висока степен на владеене на избрания първи чужд език, който се изучава по програми на МОМН за Езикови гимназии.

В по-горните класове някои предмети – химия, биология, история се изучават на избраният първи чужд език. При завършване на осми клас учениците полагат годишен устен и писмен изпит по чужд език.

Изберете Частна профилирана езикова гимназия Едмънд Бърк и заложете на качествено обучение и индивидуален подход.

Контакти

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЕДМЪНД БЪРК

Град Пловдив, Община Пловдив-град, ул. Богомил № 59
Телефон: 0897508696
Факс: 0886914569
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Пловдив-град

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ, Пловдив

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ СТОЯНСТРОЙ - Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед № РД