Регистър на училищата

Частно основно училище Изгрев ЕООД, Град София - Здравна програма

възпитание по методите на слънчевата педагогика

възпитание по методите на слънчевата педагогика, здрави и силни с паневритмия, иновативно училище район панчарево, квалифицирани преподаватели по паневритмия, обучение по методите на слънчевата педагогика, програма паневритмия движения и музика, слънчева педагогика за връзка с природата, училище с музикотерапия, училище с програма паневритмия, училище сред природата, училище сред природата панчарево, училище сред природата софия, училище със здравна програма, училище със здравословен начин на обучение, училище със слънчева педагогика, хармонично и природосъобразно възпитание, хармонично и природосъобразно обучение, частно основно училище изгрев, частно уилище изгрев, чоу изгрев, чоу изгрев район панчарево, чоу изгрев софия

Галерия

Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД
Здравна програма

ЧОУ Изгрев - слънчева педагогикаЗДРАВНАТА ПРОГРАМА на ЧОУ Изгрев е насочена към подобряване и поддържане на здравето чрез изпълнение на Паневритмия, здравословни дихателни, музикални и гимнастически упражнения; училище сред природата през четирите сезона на годината; използване на факторите на здравето – светлината, въздуха, водата и храната, и др. спомагателни методи. Провеждат се периодични консултации с логопед, кинезитерапевт, диетолог и психолог относно здравето на учениците.

 

ПАНЕВРИТМИЯ

 

Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки /от 22 март до 22 септември/ - групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин оздравителното и възпитателното влияние на ритмичното движение, музиката, поезията, общуването с приятели и контакта с природата (по-чист и естествено йонизиран въздух, антидепресивно и стимулиращо имунитета влияние на слънчевата светлина, вятъра и т.н.). Паневритмията е създадена от известния български теолог, педагог и духовен учител Петър Дънов и се практикува у нас и по света над 70 години.
Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по Паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи.

 

ЧОУ Изгрев разполага с високо квалифицирани преподаватели по паневритмия с богат педагогически опит.

 

ДИШАНЕ И ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

 

Дишането има механична, органична и психична същност. Взети отделно, те могат да бъдат разбрани и обяснени едностранно, но колективното им схващане и приложение носят различни резултати. От особена важност е връзката на дишането с вътрешния живот на човека – неговите мисли и чувства.
Има връзка между храносмилателната и дихателната системи. Като се храни правилно, човек диша правилно и обратно. Щом диша правилно, мисълта е по-чиста и ясна (може би: по-чиста и ясна). Между храненето, дишането и мисленето има отношение. Процесът на съзнателно отношение към дишането е продължителен, той трябва да се възпитава и наблюдава. За тази цел човек трябва да прави упражнения, които подобно на упражненията на спортистите, могат да дадат положителни резултати. Когато това започне от ранна детска възраст, постиженията на съзнателното дишане са физически, емоционално и психично здрави деца. Друг резултат на съзнателните и целенасочени упражнения за дишането е възпитанието на морални устои на характера, което е цел и мисия на възпитанието. Това поставя дишането в друго отношение към целите на процеса на обучение в училище и извън него.
Упражненията за дишането се правят сутрин на открито - сред природата, в училищния двор или при отворен прозорец и представляват съчетание от концентрирано изпълнение на трите фази на дишането: вдишване, задържане и издишване. Понякога дихателните упражнения се придружават от движения на ръцете, краката или цялото тяло.
„-Златното правило на дихателните упражнения е съсредоточеното изпълнение, което е придружено от една основна мисъл в съзнанието - обикновено някое изречение с позитивно послание.

 

МУЗИКА И МУЗИКАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

 

Водещо значение на музиката е да хармонизира и регулира силите на физическия и психическия живот. Основната цел на музиката в системата на Слънчевата педагогика е да създаде подходящи условия за изява на добродетелите, заложени в децата.
Въздействието на активните занимания с музика (пеене и свирене на музикален инструмент) върху развитието на интелигентността, на познавателните умения и творческите възможности е доказано от редица научни изследвания в световен мащаб. Наред с това музиката е едновременно най-мощното и най-нежното средство за възпитание на човешкия характер и е с доказан ефект върху човешкото здраве. Както когато тече, един извор се чисти непрестанно, така и когато детето пее, то чисти своето съзнание, а това снижава нивото на натрупана негативната енергия и я трансформира в съзидателни сили. Чрез ритмичните упражнения и свиренето на ударни инструменти се работи върху формирането на волята, чрез мелодичните инструменти - върху облагородяването на чувствата, а чрез хармоничните инструменти се влияе върху организирането на мислите. Хармоничните отношения между тези три компонента – мисли, чувства и воля - са основата на здравето, според светогледа на слънчевата педагогика. В училището се използват специално разработени и опитани в практиката музикални упражнения, съчетани от мелодия, текст и движения, които имат терапевтична и превантивна роля. Те се заучават лесно и скоро стават любими за изпълнение от децата.

 

МУЗИКОТЕРАПИЯ

 

Музикотерапията представлява използването на музикално произведение или музикални елементи: звук, тон, ритъм, мелодия и хармония от музикотерапевт, с индивидуален клиент или група за насърчаване на комуникацията, положителните взаимоотношения, процеса на учене, двигателните способности и контрола над тях, изразяването, координацията и др. Използването на музиката като елемент, който съчетава едновременното действие на ума и тялото чрез емоцията, подпомага справянето с различни емоционални, социални, умствени, когнитивни и двигателни затруднения, но може да се използва и като опознавателно средство с цел да се повиши способността за учене, концентрация и волево движение на тялото. Всяка част в нашето тяло вибрира по свой начин и може да намери своето тоново съответствие в някой музикален инструмент. Музикотерапията стимулира себеизразяването и креативността посредством звуци под формата на колективни игри или импровизации. Чрез такъв вид занимания се търси свободното изразяване на емоции чрез музикален инструмент (използват се предимно ударни инструменти или други лесни за свирене инструменти, които не предполагат особена музикална подготовка). Също така чрез определени ритмични упражнения се повишава нивото на концентрация, социалните умения и координацията. Музикотерапията е особено подходяща при деца, тъй като е метод, който дава възможност за проява на емоциите без да е нужно детето да комуникира по вербален или друг стресиращ за него начин.

 

ФИЗИЧЕСКИ /ГИМНАСТИЧЕСКИ/ УПРАЖНЕНИЯ

 

Физическите упражнения, част от слънчевата педагогика, представляват единични гимнастически форми или комплекси от движения, в които участват части от тялото /ръце, крака и др./ или цялото тяло. Тези упражнения имат за цел да балансират различни или противоположни състояния на организма и психиката, да окажат траен положителен ефект върху здравето на децата, а оттам и върху способността им за учене и творчество. Друга цел на физическите упражнения е да развият определени качества на характера /добродетели/, като това се постига с тяхното съзнателно и целенасочено изпълнение в определено време на деня, месеца, сезона и т.н. Използването на гимнастическите упражнения и техния вътрешен смисъл, както и начините за прилагането, се изучават в подготовката на учителите по слънчева педагогика.

 

Контакти

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Град София, Община Столична, Попина Лъка
GSM: 0896669767, 0896669769
Интернет сайт: 

Още Училища в Град София

17 Средно училище Дамян Груев

17 Средно училище Дамян Груев, София

17 Средно училище Дамян Груев с ранно чуждоезиково обучение, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейски

Частно средно училище с изучаване на немски език ВЕДА

Частно средно училище с изучаване на немски език ВЕДА, София

Частно средно училище с изучаване на немски език ВЕДА е иновативно училище с над 20-годишен опит. Част от международната верига училища, лицензирани от Немското културно министерство да подг

Британско училище в София

Британско училище в София, София

Британско училище в София – Училище на бъдещето! Британско училище в София е единственото училище в България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното кралство&ldq

Частно средно училище Петко Рачов Славейков

Частно средно училище Петко Рачов Славейков, София

ПРИЕМ 8-МИ И 10-ТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ЧСУ “Петко Р. Славейков” езиковата гимназия с английски и френски език се приемат ученици, като дава възможност за получав

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА, София

Професионална гимназия по селско стопанство БУЗЕМА, град София е учебно заведение с дългогодишна история и традиции. Безспорният авторитет на гимназията, се дължи на качеството

37 средно училище Райна Княгиня

37 средно училище Райна Княгиня, София

37 Средно училище „Райна Княгиня“, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в

27 Средно училище Акад. Георги Караславов

27 Средно училище Акад. Георги Караславов, София

27 СУ Акад. Георги Караславов, София е учебно заведение с дългогодишна история, утвърдило се като средище на висока култура, творчество и образованост. Отваря врати през 1978 год. в Ст