Регистър на училищата

Частно основно училище Изгрев ЕООД, Град София - Прием

възпитание по методите на слънчевата педагогика

възпитание по методите на слънчевата педагогика, здрави и силни с паневритмия, иновативно училище район панчарево, квалифицирани преподаватели по паневритмия, обучение по методите на слънчевата педагогика, програма паневритмия движения и музика, слънчева педагогика за връзка с природата, училище с музикотерапия, училище с програма паневритмия, училище сред природата, училище сред природата панчарево, училище сред природата софия, училище със здравна програма, училище със здравословен начин на обучение, училище със слънчева педагогика, хармонично и природосъобразно възпитание, хармонично и природосъобразно обучение, частно основно училище изгрев, частно уилище изгрев, чоу изгрев, чоу изгрев район панчарево, чоу изгрев софия

Галерия

Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД
Частно основно училище Изгрев ЕООД

Частно основно училище Изгрев ЕООД
Прием

В ЧОУ Изгрев могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

 

Попълва се заявление за кандидатстване или се обадете на тел: 0896 66 97 67.


Процедурата по кандидатстване и прием включва:

 

 • Попълване на заявление за кандидатстване по образец;

 

 • Среща на родителите и детето (децата) с Директора на училището или с упълномощено от него лице;

 

 • Представяне на необходимите документи за кандидатстване: копие от акт за раждане, удостоверение за завършен подготвителен клас/за прием в първи клас/, удостоверение за преместване/за прием след първи клас/, имунизационен паспорт, лична здравна профилактична карта;

 

 • Разглеждане на кандидатурата и мотивите за прием;

 

 • Подписване на договор за обучение и заплащане на първа вноска такса обучение;

 

 • Записване.

 


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:

 

 • Деца завършили детската школа на училището

 

 • Деца завършили подготвителен клас в ЧОУ Изгрев

 

 • Братя и сестри на възпитаници на детската школа на училището или на ЧОУ Изгрев

 

 • При сключен договор за обучение в ЧОУ Изгрев

 

 • Деца на учители и/или служители на детската школа на училището или на ЧОУ Изгрев

 

 • Деца близнаци

 

 • Деца живеещи в близост до училището

 

 • Деца на инвалиди, живеещи в близост до училището

 

 • Деца със СОП

 

 • Разговор с родителите и детето

 

 

Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

 

 • готовност на ученика за постъпване в съответния клас;

 

 • съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;

 

 • декларация за запознатост и съгласие за приложение на здравната програма на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.

 


За повече информация и записвания може да се свържете посредством контактите на училище Изгрев.

 

 

Контакти

Частно основно училище Изгрев ЕООД

Град София, Община Столична, Район Панчерево, ул. Люляк 17
GSM: 0896669767, 0896669769
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в