Регистър на училищата

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС, Град София

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС
Информация

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС е основано през 1999 година в град София, ул. Димитър Манов 18.

 

Член е на Българската асоциация на частните училища - гарант за качествено образование.

 

ЧСОУ Артис предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най - новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми.

 

Учебното заведение е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.


Многобройните инициативи в областта на изкуството /изложби, концерти, съвместни прояви/, междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат Артис в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират в целия свят.

 

В училището се обучават деца, насочени към художествена и хуманитарна изява, като равностойно в колектива се интегрират деца на различни възрасти /от шест до деветнадесет години/ от всички слоеве на обществото и деца със специални образователни нужди, деца на чужденци и деца от смесени бракове. Това създава неповторима атмосфера, в която децата растат заедно и се учат да си помагат, учат се да приемат равностойно всеки, независимо от различията помежду им.

 

Получената Дипломата след завършване на дванадесети клас е равностойна на диплома за средно езиково училище и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОМН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в цял свят, тъй като учебният процес е дванадесет годишен.

 

ЧСОУ Артис е лицензиран изпитен център на LCCI - Лондон, за международни квалификационни сертификати по английски език /EDI, ELSA - English language skill assessment и EFB - English for Business/, които важат за целия свят/както за кандидатстване в университет, така и за работа/.

 

Завършилите ЧСОУ Артис, ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават английски документ за завършен музикален клас. Могат да продължат обучението си в университети в България и в чужбина - СУ Климент Охридски, НБУ, УНСС, Американски Университет в България, Италия /предимно Института по Дизайн в Милано/, Великобритания, САЩ, Швейцария, Гърция и други.

 

Контакти

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС

Град София, Община Столична, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 18
Телефон: 029526584
GSM: 0887929347
Факс: 029526584
Интернет сайт: 

Още Училища в Община Столична

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МЕРИДИАН 22, София

Частно основно училище Меридиан 22 е лицензирано през 1993 година. Учениците, посещаващи училището повишават нивото на владеене на изучавания език през лятото, когато се организират посещения в