Регистър на училищата

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС, Град София

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС
Информация

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС е основано през 1999 година в град София, ул. Димитър Манов 18.

 

Член е на Българската асоциация на частните училища - гарант за качествено образование.

 

ЧСОУ Артис предоставя обучение по чужди езици и изкуства, съобразено с най - новите тенденции в европейското образование и е сред училищата, работещи по европейски програми.

 

Учебното заведение е включено в европейската училищна мрежа Еuropean School Net, ръководена от Комисията по образование и култура на ЕС и редовно участва във виртуални уроци с комисарите на Европа и международни инициативи от областта на изкуството, екологията и интеркултурното образование, както и в световната програма на ЮНЕСКО за интеркултурно обучение Mondialogo.


Многобройните инициативи в областта на изкуството /изложби, концерти, съвместни прояви/, междуучилищните проекти с партньори от други европейски страни, участието в международни семинари, пленери и училищен обмен, както и специфичната учебна програма с интеркултурен аспект, превръщат Артис в едно привлекателнo училище, чиито възпитаници се реализират в целия свят.

 

В училището се обучават деца, насочени към художествена и хуманитарна изява, като равностойно в колектива се интегрират деца на различни възрасти /от шест до деветнадесет години/ от всички слоеве на обществото и деца със специални образователни нужди, деца на чужденци и деца от смесени бракове. Това създава неповторима атмосфера, в която децата растат заедно и се учат да си помагат, учат се да приемат равностойно всеки, независимо от различията помежду им.

 

Получената Дипломата след завършване на дванадесети клас е равностойна на диплома за средно езиково училище и средно училище по изкуства. Тя се подпечатва в МОМН, което гарантира нейната валидност и важи за обучение в цял свят, тъй като учебният процес е дванадесет годишен.

 

ЧСОУ Артис е лицензиран изпитен център на LCCI - Лондон, за международни квалификационни сертификати по английски език /EDI, ELSA - English language skill assessment и EFB - English for Business/, които важат за целия свят/както за кандидатстване в университет, така и за работа/.

 

Завършилите ЧСОУ Артис, ученици могат да се явяват и на изпит към Лондонския кралски музикален колеж и получават английски документ за завършен музикален клас. Могат да продължат обучението си в университети в България и в чужбина - СУ Климент Охридски, НБУ, УНСС, Американски Университет в България, Италия /предимно Института по Дизайн в Милано/, Великобритания, САЩ, Швейцария, Гърция и други.

 

Контакти

ЧАСТНО СОУ ПО ИЗКУСТВА И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ АРТИС

Град София, Община Столична, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 18
Телефон: 029526584
GSM: 0887929347
Факс: 029526584
Интернет сайт: 

Галерия

Още Училища в Община Столична

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев, София

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи п

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София

148 Основно училище Проф. д-р Любомир Милетич, София е учебно заведение с дългогодишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непознато

202 Основно училище Христо Ботев

202 Основно училище Христо Ботев, Долни пасарел

202 Основно училище Христо Ботев, Долни Пасарел е учебно заведение с 145 годишна история, отворило врати, за да посрещне своите жадни за знание възпитаници, поемащи по пътя към новото, непоз

37 средно училище Райна Княгиня

37 средно училище Райна Княгиня, София

37 СУ Райна Княгиня, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните цен

17 Средно училище Дамян Груев

17 Средно училище Дамян Груев, София

17 Средно училище Дамян Груев с ранно чуждоезиково обучение, София е учебно заведение, осигуряващо на своите възпитаници обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейски